„Vilínů je několik druhů a pěstují se v zahrádkách. Ostatní druhy kvetou později, v lednu nebo v únoru. Tento vilín je výjimečný už jen proto, že jde o jeden z mála stromů, které u gymnázia z původní botanické zahrady zbyly," říká mluvčí Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

„Botanická zahrada se rozkládá před hlavním průčelím při východní straně budovy," píše v roce 1902 v roční zprávě zemské vyšší reálné školy v Novém Městě profesor Antonín Jelínek. „Rozvržena je na tři části: V části před budovou se nalézající pěstovati se budou biologické skupiny a rostliny zevnějškem význačné, souměrně k hlavní cestě umístěny jsou dvě skalky pro rostliny alpské. V jihovýchodní části zahrady jest 42 obdélníkových záhonů pro rostliny k vyučování potřebné, systematicky důležité a kulturní. Před východním křídlem budovy se nacházející část vyhrazena jest stromoví."

Vybudovat u školy botanickou zahradu nejenže nebyla věc jednoduchá, ale proto, že šlo v některých případech o velmi vzácné dřeviny a rostliny byla také značně finančně náročná. Přispět museli zastupitelé i soukromí dárci.

Spousta vzácných dřevin a bylin však z bývalé botanické zahrady postupně zmizela. Na jejich místo přišel obyčejný trávník a v době nedávné tuto travnatou plochu „převálcovalo" víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

A v dohledu jsou i další změny. Jak uvedl v červenci zpravodaj Novoměstsko tak „nové vedení gymnázia se nyní zamýšlí nad vzhledem okolí, zároveň již zadalo zpracování studie nového vzhledu a funk- čnosti nejen bývalé zahrady, ale také parkové úpravy před čelní stranou budovy. Je plánována nová výsadba, zdravotní řezy a omlazení celé vegetace. Současně, s ohledem zejména na bezpečnost sportujících, se domnívá, že je nutné odstranit oba stromy zasahující do sportovní plochy."