Doporučení policistů řidičům

- nenechávejte na sedadlech kabelky, kufříky, notebooky ani doklady nebo peněženky

- zavazadlový prostor není vhodný pro úschovu cenných věcí

- nenechávejte v kabině auta mobilní telefony, navigace ani jiné osobní věci

- při opuštění vozidla pečlivě zkontrolujte, jestli jsou všechna okna zavřená a vozidlo uzamčené

- při odpočinku v kabině vozidla si dobře zajistěte dveře

- při opravě defektu pneumatiky vozidlo vždy uzamkněte a nenechávejte ho bez dozoru

- v případě, že si v souvislosti s tímto protiprávním jednáním všimnete čehokoliv podezřelého, neváhejte se obrátit na linku tísňového volání 158

„Dopadení pachatelů této trestné činnosti je však velice obtížné, neboť vykradení vozidla většinou trvá pouze malý okamžik, za který si ani nikdo nestihne všimnout, že by se mohlo dít něco nezákonného. Neopomenutelným faktem je také to, že pachatelé za sebou zanechávají pouze minimum upotřebitelných stop, které by mohly být využitelné v trestním řízení a které by mohly vést k dopadení konkrétní osoby, která se skutku dopustila,“ informoval David Linhart z oddělení tisku a prevence krajského policejního ředitelství.

Ten uvedl i fakt, že zloději se do aut dostávají většinou za použití násilí, takže škoda způsobená poničením automobilu může být i mnohonásobně vyšší než škoda na věcech, které odtud zloděj ukradl.

„Je proto velmi důležité nedávat pachateli záminku k tomu, aby se do automobilu vloupal. Nenecháváme na viditelných místech žádné cenné věci, ale ani prázdné tašky nebo kabelky, které ho mohou vyprovokovat k tomu, že se trestného činu dopustí,“ konstatoval Linhart.

Poněkud paradoxní je však i to, že nakonec místo zloděje, kterého se nezřídka nepovede dopadnout, může být potrestaný okradený šofér. „Dobré je vědět, že pokud vozidlo při zaparkování dostatečně nezabezpečíme, tak se vystavujeme postihu za přestupek, za který na místě v příkazním řízení může být uložena pokuta až do výše dvou tisíc korun.

Zákon hovoří jasně: „Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba,“ doplnil David Linhart.