Jak zaznělo na semináři, hlavním problémem při integraci cizinců je neznalost jazyka, od které se odvíjí další problémy, například nezaměstnanost nebo korupce.

V současnosti je na Vysočině evidováno přes devět tisíc cizinců s dlouhodobým a trvalým pobytem, nejčastěji z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a Slovenska. Je předpoklad, že po hospodářském oživení bude počet cizinců i na Vysočině růst.