Dnešní mši vedl pomocný biskup brněnský a generální vikář diecéze Pavel Konzbul. Svatojánskými písněmi liturgii doprovázela Horácká muzika. Záleský v závěru obřadu připomněl, že chrám byl poprvé žehnaný v roce 1722. "Příští rok, dá-li Pán Bůh, budeme slavit 300 roků, veliké kulaté výročí," řekl.

Díky čtyřletému projektu, na který farnost podle zveřejněných údajů dostala okolo 40 milionů korun z evropského dotačního fondu, má kostel opravenou fasádu i okna, restaurovaná byla plastická výzdoba interiéru a všech pět oltářů. Místo bývalého hřbitova mezi kostelem a ambitem dostalo podobu poutní louky. Nejsložitějším úkolem bylo podle farnosti obnovení původní podlahy v kostele. Dlaždice několika tvarů v barevných odstínech cihlové, okrové a černé byly vyráběné ručně.

Velké Meziříčí doprava oprava mostu
Velké Meziříčí: Třebíčská bude průjezdná. Policie povolila jen jeden pruh

"Doufám, že toto místo je pro vás nejen místem poutním, ale místem krásným," řekl dnes návštěvníkům František Laštovička, který pro farnost opravy koordinoval. Podotkl, že před opravami byl interiér kostela potemnělý, převládaly tam zelené a hnědé barvy. Při restaurování se odborníci snažili dostat k původním barevným vrstvám.

Opravy kostela začaly v roce 2018. "První dva roky byly věnovány obnově vnějšího stavu," uvedl Laštovička. Následně se práce přenesly do interiéru kostela. "Takže dva roky víceméně byla Zelená hora prázdná, protože restaurátoři pracovali na mobiliáři, na sochách a na všech doplňcích, ve svých restaurátorských ateliérech," řekl. Obnovené boční oltáře ještě na osazení čekají, stejně jako kostelní lavice.

Odbor dopravy rozesílá pokuty na základě snímků z kamerového systému.
Řidičům v Novém Městě chodí pokuty: Může za to chybné značení, tvrdí

Kostel byl vysvěcený v září 1722. Dobu rozkvětu poutního místa přerušil požár v roce 1784. Tehdejší správa povolila opravy pod podmínkou, že kostel bude sloužit jako pohřební. Hřbitov byl zrušený v 90. letech minulého století po zapsání památky do seznamu UNESCO. Římskokatolická farnost spravuje Zelenou horu od roku 2014. Jak dřív sdělil Laštovička ČTK, teď by měly následovat opravy ambitu.