„Za tu dobu byly vybudovány jednotlivé úseky cyklostezek, nyní je zbývá propojit,“ uvedl za Petiční výbor pro občanskou iniciativu Vladimír Zich.

Cyklistům nahrává také iniciativa Přibyslavi, která hodlá postavit novou cyklostezku vedoucí z Přibyslavi do Sázavy po staré železniční trati v celkové délce deseti kilometrů, a to ještě letos.

„Na sázavský úsek by měla navazovat komunikace dále přes Horní Hamry se spojením na výjezdu pod železničním viaduktem v délce tří kilometrů. Pak už by zbývalo dokončit zhruba půlkilometrový úsek u jezu Sázavy přes Farská humna s napojením na cyklostezku u domu kultury, což by podle zástupců Žďáru mělo být ještě letos,“ popsal Vladimír Zich.

„Cyklostezka by tak spojila Žďár s Přibyslaví podél Sázavy. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se o tuto problematiku zajímají a podle svých možností jsou ochotni přispět k tomu, aby se nám Vysočinou jezdilo lépe,“ dodal Vladimír Zich.