Po kontrolách účinnosti budou případně znovu položeny nástrahy. Aby byla účinnost deratizace co nejvyšší, je nutné, aby obyvatelé, majitelé nebo správci domů a dalších objektů poskytli pracovníkům provádějícím deratizaci pomoc, zejména aby jim umožnili přístup do prostor, kde budou nástrahy kladeny. Majitelé rodinných domků, kteří mají o provedení deratizace ve svém objektu zájem, se mohou telefonicky nahlásit na čísle 603 393 466.

Po dobu deratizace je rovněž třeba věnovat zvýšenou pozornost dětem pohybujícím se na veřejných prostranstvích, aby se jim jedovaté nástrahy nedostaly do rukou. Obezřetní musí být taktéž majitelé psů, kteří by je měli venčit výhradně pod dohledem a na vodítku. O případném nálezu uhynulých hlodavců mají obyvatelé neprodleně informovat firmu provádějící deratizaci.