„Nevěříme, že čtyři lokality, na kterých mají pokračovat geologické práce, budou vybrány bez manipulace s fakty a že budou respektovány nesouhlasy obcí, o jejichž budoucnost jde. Dnešní vážný konflikt mezi samosprávami a zodpovědnými státními organizacemi by jinak mohl pokračovat i po zmenšení počtu lokalit,“ uvedl mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Martin Schenk, který je i předsedou spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Na Vysočině se problematika týká právě Kraví hory ve žďárském okrese, která se částečně nachází v Jihomoravském kraji, lokality Horka na rozhraní Třebíčska a Žďárska, Hrádku na Jihlavsku a lokality Na Skalním na Třebíčsku.

Jako hlavní důvody pro odvolání ředitele Slováka Platforma uvádí netransparentní jednání SÚRAO, kdy výběr čtyř lokalit z devíti neumožňuje kontrolu nezávislými odborníky, ve které by obce měly důvěru. „Starostům byly slíbeny kompletní závěrečné zprávy s výsledky provedených geologických prací, hodnocením dopadů na životní prostředí či se studiemi proveditelnosti, ale byli podvedeni a termín je neustále odkládán,“ konstatoval Schenk.

Dalším argumentem podle aktivistů je, že u probíhajících geofyzikálních prací není zřejmé, k čemu budou sloužit, pokud ta která lokalita nebude vybrána, anebo zbytečné plýtvání penězi při snaze SÚRAO stanovit nová průzkumná území pro geologické práce s platností do roku 2025 ve všech devíti lokalitách. Členové Plaformy zdůrazňují i jednání v rozporu s rozhodnutím soudů. „Pro výběr lokalit jsou používány výsledky geologických prací, které byly získány na průzkumných územích, jejichž platnost zrušil soud. Městský soud v Praze letos rozhodl ve prospěch samospráv v lokalitách Březový potok, Magdaléna, Hrádek, Horka, Kraví hora a Čertovka,“ upřesnil Martin Schenk.

Podle ředitele SÚRAO Jiřího Slováka je však postup transparentní a v souladu se zákonem. SÚRAO má podle státní koncepce do konce roku zúžit počet lokalit pro další fázi přípravy hlubinného úložiště z devíti na čtyři. „Proběhly odborné oponentury jednotlivých zpráv a závěrečných zpráv hodnocení lokalit z hlediska bezpečnosti, proveditelnosti a vlivů na životní prostředí. Vše slouží k finálnímu rozhodnutí vlády. Po tomto rozhodnutí bude veškerá dokumentace uvolněna. Předběžné výsledky prací jsme prezentovali na jaře ve všech devíti lokalitách,“ sdělil Slovák.

Co se týče zúžení počtu lokalit z devíti na čtyři, k jednání mělo dojít ve středu 12. prosince. „Rada nerozhodla, požaduje doplnění materiálu a sejde se k tomuto znovu koncem ledna na mimořádném jednání," zareagoval ve středu v poledne Jiří Slovák.

Podotkl rovněž, že obce byly opakovaně informovány i o tom, že probíhající geofyzikální práce nepřinesou data pro hodnocení lokalit, ale pro ověřování metodiky geologických výzkumů. „Podotýkám, že při provádění těchto prací nedochází ke vzniku žádných škod a byly zhotovitelem rozvrženy tak, aby nebylo omezeno využití pozemků či pohyb vozidel. V maximální možné míře respektujeme nesouhlasy se vstupy na pozemky,“ konstatoval ředitel SÚRAO.

Ohradil se i proti nařčení, že geologické údaje byly získány nezákonně. „Soudní rozhodnutí o zrušení stanovení některých průzkumných území nabylo právní moci až po jejich vypršení. Průzkumné práce tak proběhly naprosto v souladu se zákonem, takže je absurdní tvrdit, že geologická data k hodnocení lokalit byla získána nelegálně,“ dodal Jiří Slovák.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 31 obcí a měst a 14 spolků z celé republiky za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy. www.platformaprotiulozisti.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výběr potenciální lokality pro vybudování trvalého hlubinného úložiště jaderného odpadu se týká Čertovky na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březového potoka poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdalény na Táborsku, Čihadel na Jindřichohradecku, Hrádku na Jihlavsku, Horky na Třebíčsku, Kraví hory na Žďársku, lokality Na Skalním na Třebíčsku a Janochu na Českobudějovicku. Těchto devět oblastí bude zúženo na čtyři. Na základě vyhodnocení získaných údajů a dalších hodnotících kritérií doporučí SÚRAO v roce 2025 vládě dvě nejvhodnější lokality (hlavní a záložní), přičemž provoz úložiště by měl výhledově začít po roce 2065.