„Poslední týden je v novoměstské nemocnici v průměru hospitalizováno sto pacientů s onemocněním Covid-19. Z toho zhruba dvacet pacientů potřebuje každodenní intenzivní péči. Jsou hospitalizováni buď na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, kde jsou připojeni na umělou plicní ventilaci, nebo se léčí na chirurgické jednotce intenzivní péče,“ vyjmenovala mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.

Kapacita lůžek intenzivní péče je zcela naplněna. Proto není možné zahájit plánované neakutní operace, po nichž jsou pacienti také odkázáni na intenzivní péči. „Tato lůžka neslouží pouze pacientům s onemocněním Covid-19, intenzivní péči potřebují také pacienti s jinými zdravotními potížemi, například s cévní mozkovou příhodou, nebo pacienti po akutních operačních zákrocích,“ vysvětlila Tamara Pecková.

„V nemocnici funguje v současné době pět covidových oddělení. Aby nemocnice navýšila kapacitu lůžek pro pacienty s onemocněním Covid-19, jako covidová stanice začala fungovat také část dětského oddělení," dodala.