„Přinese nám to jen hluk a špínu. Navíc místo, kde se má stavět, je parkově pěkně upravené, s výstavbou nesouhlasím,“ řekla obyvatelka domu, kterého se stavba dotkne, fyzicky i v přeneseném slova smyslu. Jmenována být z osobních důvodů nechtěla.

Stížnosti přinesly změnu plánů „Na stížnosti obyvatel domů jsme reagovali. Původně plánovaný restaurační provoz typu žďárské Vesny, který měl být v přízemí, jsme zrušili. Místo toho vznikne pizzerie a kavárna v prvním patře, dole potom budou prostory pro komerční účely,“ uvedl Milan Sedláček, majitel budoucí pizzerie. Přesto, že projekt byl přepracován, k narušení bydlení v bytech v prvním patře dojde. Jeden z domů je v majetku města. „I když budova má být postavena tak, aby do domů zasahovala co nejméně, uvažujeme o tom, že lidem, kteří v dotčeném bytě bydlí, nabídneme výměnu bytu,“ potvrdila starostka Zdeňka Marková.

Ulice Budovatelů nebude odříznuta

V současné době je proluka mezi domy jedinou přímou spojnicí pro pěší mezi ulicí Masarykovou a Budovatelů. Další dva průchody už dříve zaplnily sídlo pošty a budova, kde nyní kromě obchodů s textilem sídlí i banka. Pro obyvatele ulice Budovatelů znamená také nejkratší cestu do obchodu Plus. „Průchod zůstane zachován, bude veden novým objektem a nebude příliš dlouhý, takže by se neměl stát problematickým místem,“ slíbila starostka Marková. „Chodník v ulici Budovatelů zůstane v majetku města, takže nedojde k žádnému omezení občanů. Pouze nad chodníkem vznikne druhé patro budovy,“ doplnil Milan Sedláček.

Mezi časté otázky občanů při jednání zastupitelstva o výstavbě pizzerie patřila i ta, zda město dokáže dohlédnout na to, aby v nové budově skutečně fungovala pizzerie a kavárna, a ne nonstop bar nebo herna. „To je otázka důvěry, myslím, že dnes už je dost legislativních nástrojů, abychom mohli v případě, že by se to stalo, zasáhnout,“ dodala Zdeňka Marková.