Na vývoj ceny pitné vody má vliv i to, že svazek obcí prováděl projekty dotované Evropskou unií. Součástí uzavřených smluv je i závazek dodržení predikce vývoje ceny vodného a stočného, kde se počítalo s vyšším růstem. "Díky intenzivním jednáním na Státním fondu životního prostředí se podařilo projednat snížení předpokládaného vývoje ceny vodného a stočného," uvedla Zvěřinová v tiskové zprávě. Už se to odrazilo v ceníku pro příští rok, v němž se zdražení týká pouze vodného.

O vodohospodářskou síť tohoto svazku obcí se stará žďárská divize Vodárenské akciové společnosti. Odběratelům bude od ledna 2015 účtovat za metr krychlový pitné vody 51,20 Kč oproti letošním 49,70 Kč. Stočné zůstane na 38,70 Kč za metr krychlový.

Velké vodárny v kraji většinou zvyšují ceny vody od ledna. Výjimkou bylo letos Jihlavsko, kde voda podražila až od 1. července. Včetně stočného domácnostem stouply platby o 6,9 procenta. Za metr krychlový teď platí 87,71 Kč, o 5,67 Kč více. Podle červnových informací Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko bude tento ceník platit do konce června 2015.