Lidem, kteří už dítě do rodiny přijali, radili odborníci z brněnského centra, jaké výchovné metody jsou vhodné pro citlivé začlenění dětí z ústavů do nové rodiny. „Důležitá byla také vzájemná výměna zkušeností, vždyť mezi přítomnými byly dvojice, které mají v péči děti od dětského věku, do dospělosti,“ uvedla psycholožka Andrea Malinková.

„Hledáme rodiny především pro děti z jiného etnika, větší sourozenecké skupiny, děti starší, nebo s různým zdravotním omezením,“ psycholožka. Podle ní právě tyto děti mají nejmenší šanci na umístění do rodin a těm především chceme Sdružení pěstounských rodin pomoci.

Jak pobyt v Podmitrově vypadal? Zatímco dospělí členové pěstounských rodin pronikali do tajů dětské psychiky, děti se bavily různými soutěžemi, hrály fotbal, nebo se kamarádily s koníky, ovcí a kozou, což jsou stálí obyvatelé penzionu. Brněnské sdružení má celorepublikovou působnost a na Vysočině bylo už třetí podobné setkání.

Pavel Faus