„Hřiště je vybudováno pro všestranné využití – tenis, volejbal, malá kopaná, basketbal, nohejbal, florbal," uvedl starosta obce Pavel Tulis. Hřiště má rozměr 37x18,5 metru, nachází se v blízkosti kulturního domu vedle rybníku Halíř. Je možné na něm v zimním období i připravovat led, proto je vybaveno mantinely.

Před vybudováním hřiště bylo nutno postavit opěrnou stěnu proti zhroucení svahu, následně místní hasiči brigádnicky dokončili opěrnou stěnu z gabionu, na jejíž stavbu použili kamení s místa stavby. „Stavba byla náročná na zemní práce, hřiště se muselo srovnat do roviny, provést odvodnění, vybudováno je na navážce, kterou bylo nutné zhutnit," dodal starosta Pavel Tulis. Zhotovitelem stavby byla firma z Nového Města na Moravě, stavělo se od konce loňského května, kolaudace byla na svatého Martina. Stavba včetně vybavení brankami na hokej, florbal, sloupky a sítí na tenis, volejbal a nohejbal přišla na bezmála 2,6 milionu korun.

Na výstavbu obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tisíc korun jako odměnu za ocenění obce v soutěži Vesnice roku 2013, kdy získala takzvanou oranžovou stuhu. Dále byl projekt spolufinancován Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny, programu Sportoviště 2014 ve výši 100 tisíc korun.

Další dílčí etapou byla stavba víceúčelové budovy pro pořádání hudebních a kulturních produkcí a sloužící jako sklad laviček. Budova byla spolufinancovaná Krajem Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 106 tisíc korun.

Budova vnikla na místě bývalého polorozpadlého sklípku, který patřil ke kulturnímu domu. Na odklizení sutin pracovali brigádnicky členové místního sboru dobrovolných hasičů. Celkové náklady se vyšplhaly na částku 667.977 korun.

Vybudováním hřiště a zázemí pro kulturní události aktivity Dlouhého nekončí, letos budou pokračovat práce okolo kulturního domu. Mělo by dojít k vybudování chodníku k víceúčelovému hřišti, tanečního parketu a k osvětlení hřiště – současný projekt neřešil vhodně osvětlení v zimním období. V plánu je také odvodnit prostor vedle víceúčelového hřiště s umělou trávou, kde by mělo vzniknou hřiště travnaté.