Z vydávání povolení k umisťování přístrojů v restauračních zařízeních a hernách putují do městských pokladen peníze. Městům pak rovněž ze zákona náleží část ze zisku, který musí využít na veřejně prospěšné účely.

„Loňský výtěžek z provozu automatů činil 2 016 000 korun, což je ve srovnání s rokem 2008 o 703 tisíc korun méně,“ uvedla Jitka Vácová, vedoucí finančního odboru Městského úřadu ve Žďáře. Rada města v pondělí 19. dubna doporučila zastupitelům ke schválení, aby takto získané peníze byly investovány například na dovybavení sociálního zařízení mateřské školky na ulici Vančurova, částečné pokrytí nákladů na ozvučení kina Vysočina či na prevenci bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti seniorů a akce pro mateřské a základní školy.

Hřiště U Ivana

„Za částku 627 tisíc korun by mělo být podle návrhu taktéž zrekonstruováno dětské hřiště U Ivana a dokončeno hřiště Modrých dnů,“ pokračuje ve výčtu Vácová a současně podotýká, že v okresním městě bylo v roce 2009 povoleno 188 kusů elektronických zařízení. „Ve srovnání s rokem minulým je to o 8 více,“ doplnila pracovnice finančního odboru.

Méně projektů podpoří v letošním roce z výtěžku klasických elektronických hracích zařízení i v Novém Městě na Moravě. Zatímco předloni dělal výdělek téměř 765 500 korun, vloni kolem 441 tisíc korun. Podle Jitky Fialové z finančního odboru novoměstské radnice stojí za snížením příjmů zřejmě provozování videoloterijních terminálů. Finance z těchto modernějších „automatů“ totiž jdou přímo do státní pokladny – ne do městské.

Nula v Bystřici a Meziříčí

„Vloni byla část financí použita do oblasti kultury, a to na rekonstrukci Kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Letošní využití bude schvalovat Rada města až v měsíci květnu,“ informovala Fialová.

Peníze z hazardu podpoří městský rozpočet i ve Velké Bíteši, konkrétně sumou ve výši téměř 185 tisíc korun. Rovněž ta se ale oproti loňskému roku radikálně ponížila, a to o téměř 680 tisíc korun. „Částka je nižší z důvodu zavedení nové vyhlášky, která stanovuje místa, na kterých mohou být automaty provozovány,“ vysvětlila Vlasta Nováčková z tamního městského úřadu a dodala, že město díky finančním prostředkům přispívá na chod domova důchodců a domova s pečovatelskou službou.

Položku s názvem Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj pak nemají v rozpočtu ani město Bystřice nad Pernštejnem, ani Velké Meziříčí.

Podle Pavly Pólové, vedoucí velkomeziříčského odboru financí v současné době nenajdeme na území města jediný, jehož povolování by bylo v jejich kompetenci. „Výskyt automatů jsme v uplynulých letech omezovali vyhláškou a ministerstvo financí naše rozhodnutí respektovalo,“ řekla Pólová.

----------------

Žďár nad Sázavou

Rozdělení výtěžku z provozu automatů, návrh Rady města Žďár nad Sázavou

Městská policie: 50 tisíc korun (prevence bezpečnosti silničního provozu, bezpečnosti seniorů, akce pro MŠ a ZŠ)
Městská policie: 400 tisíc korun (spoluúčast v Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 a rozšíření optické sítě a propojení MKDS na Policii ČR po optickém vedení)
MŠ: 99 tisíc korun (dovybavení sociálního zařízení MŠ Vančurova, 6 umyvadel a 6 WC, dojde k celkovému navýšení kapacity zařízení)
Kino: 840 tisíc korun (částečné pokrytí nákladů na ozvučení)
Dětská hřiště: 627 tisíc korun (rekonstrukce dětského hřiště U Ivana a dokončení hřiště Modré dny)

Počty výherních automatů
ve Žďáře nad Sázavou (v ks)
2007 162
2008 180
2009 188