"O zbylé hektary se postarala řada živnostníků, brigádníků a dobrovolníků. Dlouhá léta se do práce snažíme zapojit místní obyvatele či spolky, kteří své okolí dobře znají a mají na něj vazbu, v mnoha případech by se dalo říci až citový vztah," uvedla Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina.

„Ministerstvo životního prostředí letos výrazně snížilo množství peněz rozdělovaných mezi správy chráněných krajinných oblastí, a my se s tím musíme nějak vypořádat. V době klimatických výkyvů a stále déle trvajících suchých období jsou pro nás podmáčené louky důležitější než kdy předtím. Proto nechceme tyto vzácné a dlouhá léta obhospodařované louky nechat ladem a hledáme jiná řešení a možné zdroje financování," pokračovala Papáčková. Ve žďárském okrese se velká část podmáčených luk, kde se po pravidelné údržbě opět objevily původní rostliny, například prstnatec májový či rosnatka okrouhlolistá, nachází v CHKO Žďárské vrchy.

Zájemci mohou na údržbu cenného kusu přírody finančně přispět, například symbolickým zakoupením podmáčené louky v rámci sbírky Stopa v krajině nebo pravidelným příspěvkem do Klubu dárců Sdružení Krajina.