„S projevem xenofobie jsem se setkal mnohokrát. Je to obecný problém a myslím, si, že čím víc je země kulturnější, tím více se projevuje nenávist k někomu jinému. Nesouvisí to ani tak s výukou dějepisu, jak mnozí říkají, protože pro studenty to jsou mrtvé dějiny. Mladí lidé prožívají současnost a my je musíme vést k multikulturní toleranci,“ říká Pavel Anděl, který moderuje hudebně-publicistický pořad Noc s Andělem.

Rasově motivované útoky páchají čím dál více mladí lidé. Částečně to souvisí s migrací, kdy k nám přicházejí lidé, kteří jsou viděni jako ti, kteří Čechům berou práci, ale také se stereotypem vnímání, zvláště Romů. V roce 2005 bylo stíháno za rasové či jinak nenávistně motivované trestné činy dvě stě devadesát čtyři lidí. V současné době se v médiích téměř pravidelně objevují zprávy o xenofobních, rasistických a extremistických projevech. Megakoncert proti rasismu si klade za cíl tyto otázky znova otevřít a poukázat na to, že je potřeba větší tolerance a větší debaty mezi mladými lidmi. Na koncertě ve Žďáru nad Sázavou, který začíná o půl sedmé, vystoupí nejznámější česká kapela MIG 21, dále Michal Hrůza, Petr Bende, Guločar a Xindl X.

Megakoncert proti rasismu bude moderovat Pavel Anděl, který říká, že na Vysočinu moc rád jezdí, má tu mnoho kamarádů a také rád podpoří Festival Modré dny. „Mám rád věci, které mají hlavu a patu a je z nich cítit energie,“ uzavírá Anděl.

zdroj: Eva Fruhwirtová, Commservis.com