„O tom se dlouho nevědělo, teprve ve starých kronikách jsem objevil, že v roce 1721 u nás byly zavedeny prosební průvody za odvrácení ohně od města,” řekl Deníku kronikář hasičů David Dvořáček (na snímku).

Obyčej se vyplatil už po deseti letech. Legenda praví, že když 20. srpna 1731 vypukl oheň u Josefa Odvárky, „bůh všemohoucí na přímluvu sv. Floriána vítr stavil a celé město, které v největším nebezpečenství na prach padnouti bylo, zázračně jest milostivě obhájil”. Nikoli náhodou si hasiči na nový prapor nechali vyšít L. P. 1721 a pravdu, že jejich světec je současně patronem města.