Muži, který se nesmazatelně zapsal do dějin okresního města, minulý týden ve čtvrtek předal prezident Václav Klaus Medaili za Zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

František Fráňa se tak stal jedním z dvaadvaceti oceněných osobností vyznamenaných letos hlavou České republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu u příležitosti 92. výročí Dne vzniku samostatného československého státu. Současně je podle senátorky a místostarostky Žďáru Dagmar Zvěřinové prvním občanem okresního města, který takovéto ocenění kdy získal.

„Když mi z Prahy volali, že dostanu medaili, vůbec jsem tomu nechtěl věřit. A popravdě mohu říci, že jsem tomu nevěřil až do té doby, dokud jsem tu informaci nedostal také v písemné formě,“ zavzpomínal na svoji první reakci po obdržení zprávy z prezidentské kanceláře otec Tišek, jak je František Fráňa familiérně nazýván.

Ocenění přijal s pokorou

Jak Fráňa dále uvedl, ocenění tohoto druhu nečekal. Ale na druhou stranu samozřejmě pociťuje radost.

Při slavnostním ceremoniálu se mu podle jeho slov neustále honilo hlavou, aby něco nepokazil. A také přemýšlel nad tím, co prezidentovi Klausovi řekne, až mu bude medaili předávat.

„S oceněním není třeba se pyšnit a dávat na odiv. Lépe je ho přijmout s pokorou,“ sdělil týdeníku Vysočina dvaasedmdesátiletý páter Fráňa s tím, že studentům žďárského Biskupského gymnázia, kde stále ještě působí jako učitel a spirituál již přislíbil, že jim státní vyznamenání přinese ukázat. Právě na obnovení tohoto vzdělávací zařízení se na začátku devadesátých let minulého století podílel.

František Fráňa byl ještě v minulém roce centrálním duchovním představeným Kolpingova díla v České republice. Z postu, který vykonával čtrnáct let, odešel mimo jiné v důsledku svého zhoršujícího se zdravotního stavu.

Ve všech oborech své činnosti se vždy setkával s dětmi a mládeží. Její výchově a formování se podle svých slov věnuje prakticky po celý svůj život.

Příkladem mohou být letní křesťanské tábory Radost v Orlických horách, které několik desetiletí organizoval a vedl. Prošly jimi tisíce mladých lidí.„Pokud by mělo získané čestné vyznamenání v nějakém ohledu pomoci v mé aktivitě, pak snad v souvislosti se Střediskem Radost. Zvýšit jeho prestiž,“ myslí si František Fráňa.

Neobyčejný člověk

A jak vidí otce Tiška jeho kolega a „odchovanec“ ze zmiňovaného střediska, monsignor Martin Holík?„Páter Fráňa je člověk neobyčejného rozsahu znalostí a dovedností, vštěpuje mladým také morální hodnoty, duchovní přesahy pro život. To imponovalo řadě lidí, i mě. Šíří záběru, získáváním dobrých spolupracovníků a mimořádnou délkou životního úsilí si státní vyznamenání dozajista zaslouží,“ uvedl farář Martin Holík.

Františku Fráňovi měla možnost pogratulovat přímo na Pražském hradě žďárská senátorka Dagmar Zvěřinová.„Je to velmi tichý a milý člověk, který se celý svůj život pracuje s dětmi a mládeží nejen na Žďársku. Je dobře, že i takovýto typ práce byl oceněn. Moc mu to přeji,“ řekla Zvěřinová.