Nerespektování dopravních značek se však ve městě přestane brzy vyplácet. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou, která začne vozidla odtahovat.

„Doposud se tyto přestupky prakticky nijak neřešily, a proto jsme se rozhodli přistoupit k tomuto opatření. Největší problémy s nepovoleným parkováním máme v ulici Malá, kde se smí parkovat pouze na jedné straně,“ informoval místostarosta Stanislav Marek.

Těžkosti často nastávají i při čištění ulic nebo odstraňování sněhu z parkovišť v zimním období. Mnozí majitelé si ani přes několikeré upozornění nepřevezou své automobily jinam a raději riskují jejich poškození při plánovaném úklidu.

Pokyn k odtažení může dát nejen policie, ale také zástupce města, který má na starosti místní komunikace. V praxi to bude vypadat tak, že špatně zaparkované auto bude po sepsání protokolu a pořízení fotodokumentace odtaženo do Olešné, kde je pro tyto případy připravena „odkládací“ plocha.

První reakcí majitelů, kteří zjistí, že se jejich auto nenachází tam, kde je zaparkovali, bude, že se obrátí na policii. Ta už bude vědět, kde má řidič svůj vůz hledat. Následovat pak bude nejen pokuta, ale i finanční vyrovnání s odtahovou službou. Během května by měla být schválená smlouva podepsána, a bezprostředně poté se možná v Olešné ocitnou vozidla prvních „hříšníků“.

„Toto nepopulární opatření se zřejmě nesetká s příznivým ohlasem řidičů, ale je nutností, neboť případy špatného parkování jsou ve městě stále častější“, konstatoval novoměstský místostarosta Stanislav Marek.

A co na to říkají samotní řidiči? „Má to tak být. Když víte, že se vám nic nestane, zaparkujete kdekoliv. Tohle bude dobrý bič,“ myslel si Petr Drobný z Nového Města. „Lumpárna to je. Jako by nestačilo pokutování od městské policie,“ nechal se slyšet Jaromír Kopeček.

Helena Křížová