Nejprve by nové parkoviště mělo vzniknout před úřadem. „Tedy alespoň první etapa výstavby. Skončí do poloviny června a v lokalitě přibude několik desítek parkovacích míst. Bude to stát 2,7 milionu korun,“ podotkl starosta Jaromír Brychta.

Následně se rozšíří plocha pro automobily u zmíněné polikliniky. A to tím, že se spojí stávající plocha před zdravotnickým centrem s tou u nedalekého obchodního domu Lidl přes travnatý pás. Městské parkoviště pacientům u zdravotnického zařízení nestačí a Lidl po hodině státní vybírá vysoké poplatky. „Jistí se proti dlouhodobému parkování, to je fakt. Ale před poliklinikou málokdy bez problémů zaparkuji,“ nechal se slyšet motorista Jiří Demek. Nová místa ke stání mají vzniknout během léta. „Je to akce tak na tři čtyři měsíce. Rozpočet je 4,4 milionu korun,“ konstatoval starosta.

Přibližně 145 míst pro automobily také letos přibude v celé čtvrti Žďár 3. Plochy vzniknou u jednotlivých bytových domů. „Budou rovnoměrně rozeseté po celém sídlišti a v podstatě tam, kde si je lidé nejvíc přáli,“ podotkla místostarostka Dagmar Zvěřinová.