VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Lanový park Siesta, vrchol pyramidy nebo bublina?

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - Lanový park Siesta v Bystřici nad Pernštejnem senátor Josef Novotný uvedl jako modelový příklad zneužití státních dotací.

11.10.2007 4
SDÍLEJ:

Zdeněk Tomášek a Josef NovotnýFoto: DENÍK/Archiv

V PÁTEK PŘED DEVÁTOU HODINOU RANNÍ ČTĚTE DALŠÍ TISKOVÉ REAKCE NOVOTNÉHO A TOMÁŠKA.

Zneužívání umožňoval podle senátora systém jejich přidělování za vlád ČSSD, kdy prý ministerstvo neprovádělo kontrolu přiměřenosti vykázaných nákladů. Úředníci prověřovali pouze formální správnost vykázaných dotací.

Tento způsob přidělování peněz byl sice na ministerstvu už zastaven, ale podle senátora chybí vůle k vyšetřování starých případů. Zdeněk Tomášek, jednatel společnosti Yossarian Investments, která je majitelem Lanového parku Siesta se proti těmto informacím ohrazuje s tím, že společnost je jimi obchodně poškozována.

Lanová dráha v Bystřici.

Do hry se postupně dostalo Ministerstvo pro místní rozvoj, Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a Policie ČR. Dotace byla firmě Yossarian Investments přidělena ve výši jeden milion osm set dvacet devět tisíc korun. Po upozornění senátora Novotného dalo Ministerstvo pro místní rozvoj podnět Finančnímu úřadu Znojmo na prošetření podmínek pro přidělení dotace.

V červenci nařídil finanční úřad vrácení dotace kvůli tomu, že do nákladů firma neoprávněně započítala i daň z přidané hodnoty, nedodržela termíny pro dokončení stavby a její vyúčtování.

Ministerstvo přesto odmítlo své pochybení a najalo si znalce. Podle jeho znaleckého posudku „jsou náklady vynaložené na akci adekvátní tržní ceně a jsou v obvyklé lhůtě ekonomicky návratné.“ Podle senátora Novotného měl znalec zadání celý podvod zakrýt. Tomášek si myslí, že se senátor ve svých závěrech mýlil.

Josef Novotný vs. Zdeněk Tomášek

Novotný: Znalec vytvořil posudek, kterým lanové centrum v hodnotě jednoho milionu korun ohodnotil částkou tři miliony šest set tisíc koru. K posudku použil nadhodnocené podklady podnikatele a výslednou cenu ještě zdvojnásobil. Věcné posouzení stavby přitom znalec odmítl provést. Ovlivňován směrem k navýšení odhadu byl také Zdeňkem Tomáškem. Několikrát se sešli, bez bezprostředně po odchodu podnikatele z bytu znalce sem vnikla policie, znalce zatkla a při domovní prohlídce našla značný obnos peněz určený k uplácení. Ani po kriminalizaci svého znalce z toho nevyvodilo MMR důsledky a nestalo se tak do dneška.

Tomášek: Posudek nelze „vytvořit“. Oba znalci, kteří ocenění Lanového parku provedli opakovaně centrum navštívili, veškeré výměry kontrolovali, včetně objemu – kubatury- betonu, dřeva, lan, atd. Ani jeden z posudků navíc neobsahuje ocenění nákladů na materiál nutný k jištění, jako jsou úvazky, lana, karabiny, kladky, atd., která podléhají nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost klientů centra. Náklady na veškeré vybavení však rovněž v žádosti o poskytnutí dotace zahrnuty byly a tudíž byly z dotace i částečně hrazeny. Celkové náklady na stavbu Lanového parku se nakonec vyšplhaly nad stále uváděnou částku 4 miliony korun a oproti původnímu rozpočtu jsme nakonec vynaložili částku o téměř třista tisíc vyšší, než jsme uváděli v žádosti. Tím se ale nijak nezvýšila dotace. Naopak, z vlastních prostředků jsme vynaložili více peněz, než bylo v podmínkách pro poskytnutí dotace požadováno. Proč bychom tedy z vlastní kapsy tahali více peněz, než bylo třeba? Má pan senátor vůbec k dispozici správné podklady? My jsme všechny předali, dle požadavku, jak finančnímu úřadu, tak komisi MMR. Mimo jiné i policii, ale nikoli té Žďárské. Požádal jsem policii, aby mi dala souhlas s uveřejněním okolností, za kterých došlo k předání úplatku znalci a rovněž abych mohl zveřejnit přesné okolnosti, za kterých k zatčení znalce došlo. Tento souhlas jsem zatím neobdržel. Myslím a doufám, že nic nepokazím, když sdělím, že mé schůzky se znalcem, jmenovaným MMR byly příslušným odborem policie celou dobu monitorovány a nahrávány. Neobávám se v žádném případě, že celá událost bude posuzována jinak, než jak ve skutečnosti proběhla. I v tomto případě se musím pozastavit nad tím, kde pan senátor získal informace o uplácení a proč mu je někdo neřekl pravdivě. Možností zůstává, že si někým poskytnutou a myslím že velmi důvěrnou informaci koupil. Že by někdo od policie vynášel informace? Nevím, proč by měl být nějaký policista senátorovi tak zavázán, aby mu poskytoval informace tohoto charakteru. V jiných kauzách se to netoleruje.

Novotný: Úředníci ministerstva při vyúčtování dotace nepřišli ani na to, že si firma pro vyšší čerpání dotace připočetla navíc DPH. Podnikatel nedodržel termín kolaudace, dotaci vyúčtoval pozdě, nepřidal ke stavbě svůj podíl nákladů, nevadila ani soudní zástava celého lanového centra.

Tomášek: Další omyl. Úředníci na to nepřišli, protože to tak není. To je celé. Pokud bychom v žádosti uváděli částky s DPH, nebyla by nám dotace vůbec odsouhlasena. K dalšímu bodu bych jen poznamenal, že na Lanové centrum nikdy žádná zástava uvalena nebyla, přestože se pan senátor spolu s paní JUDr. Novákovou o takovou „prasárnu“ pokusili, už jenom proto, že vážený pan senátor pustil tuto kachnu do sdělovacích prostředků a nechtěl, aby se tato skutečnost ukázala jako nepravdivá. To se však stalo a přes velkou snahu obou jmenovaných nikdy k zástavě Lanového centra nedošlo. Nevylučuji však, že se o to nebudou znovu z nějakého jiného smyšleného důvodu pokoušet.

Novotný: Ochrany se podnikateli nadále dostává také od vedení bystřické radnice, která od počátku věděla, že má podnikatel za sebou několik zkrachovalých firem, pro dotační podvod mu poskytla pozemek na potřebnou pětiletou dobu s vědomím, že jedině tak získá dotaci V létě radnice platila reklamu propagující lanové centrum i propagaci v městském rozhlase.

Tomášek:Žádnou ochranu radnice nepotřebuji. A proti komu vlastně? Reklamu si platíme sami. Vzpomeňte si na poslední články pana Novotného o tom, že předjednal dotaci na rozšíření kotelny na biomasu a že Lanové centrum bude muset okamžitě pryč. Pokud by skutečně k rozšíření kotelny mělo dojít myslím, že se se zástupci města dohodneme na oboustranně přijatelném řešení. Pak by se to dalo s troškou tolerance posuzovat jako ochrana – naší investice.

Novotný: Podnikatel Tomášek na mě podal trestní oznámení a vyhrožuje požadavkem za poškození svého dobrého jména 1 mil. Euro, pokoušel se na mě dokonce najmout ruskojazyčnou mafii, kvůli čemuž jsem byl déle než měsíc ve zvláštním ochranném režimu, pod dohledem policie (ÚOOZ).

Tomášek: Myslím, že vyjádření o tom, že jsem na něj měl kohosi poslat může vypustit pouze nemocný člověk. Na druhou stranu má asi pan senátor kontakty u ruskojazyčné mafie, když mu řekli, že jsem je poslal, ne? Nebo že by to zjistil na poště? Nebo v senátu? Každopádně na něj ruskojazyčná mafie nenastoupila kvůli mně. Požadavkem na náhradu nevyhrožuji. Tu budeme vymáhat až do konce. Tím se zabývají naši právní zástupci. Myslím, že tento výpad je poslední křečí a pan Novotný musí doufat, že budu očerněn tak, že nebude možné po něm uváděnou částku vymáhat. Zapomíná, že nejsem jediným akcionářem společnosti.

Novotný: Na případu stavby lanového centra pracuje Policie ČR, která je na stopě dalších souvisejících trestných činů, umožňujících několikanásobné navýšení pořizovací ceny. Chatka – doloženo maximálně 200 tisíc Kč, vyfakturováno 800 tisíc korun, dřevo 150 tisíc – vyfakturováno 1.100 tisíc korun apod. Navíc se ukazuje, že podnikatel dlužil už před získáním dotace státu na sociálním a zdravotním pojištění ¾ mil. korun, byl několikrát nepravomocně odsouzen, bylo proti němu vedeno trestní řízení, a přesto dotaci dostal. Úředníkům ministerstva stačilo pouze jeho prohlášení o bezdlužnosti a beztrestnosti.

Tomášek: Pokud na případu pracuje policie, což je od informací, které mám od některých dodavatelů skutečnost, nechápu, proč se nikdo z vyšetřovatelů nekontaktoval se mnou, nebo s jiným zástupcem naší společnosti. Naopak využívají v některých případech zřejmě svých dlouhodobých zkušeností a postupů předrevolučního Sboru národní bezpečnosti a pod různými pohrůžkami, nebo s odůvodněním, že jsem se dopustil podvodu nutí mé obchodní partnery k výpovědím. Ti kteří nebudou svědčit proti mně půjdou se mnou. Zastrašují naše obchodní partnery a nutí je svědčit v náš neprospěch. V předchozích vyšetřováních vedených proti mé osobě, podotýkám rovněž bezvýsledně, se dokonce stalo, že na základě telefonické informace od správkyně kontaktovali cizí společnost s tím, že jsem se už podvodu dopustil. Vyšetřování mé osoby se navíc vcelku pravidelně opakuje asi 6 let a začalo v době, kdy do funkce správkyně konkurzní podstaty vstoupila paní JUDr. Nováková. Na její popud a myslím i na základě její telefonické a písemné instruktáže pak pracují Žďárští kriminalisté. Mimo jiné by jistě z objektivních důvodů stejně pečlivě přešetřili dotace poskytnuté městu Bystřice nad Pernštejnem za doby působení pana senátora ve funkci starosty. Částky, které obdrželo město dosahují stamilionů a jak říká pan senátor, v poskytování dotací je nepořádek, kterého využívají podvodníci. Řadí tam i sám sebe? Byl přeci v získávání nejúspěšnější. Znamená to, že je ještě primitivější lump? Potvrzení o bezdlužnosti naší společnosti vůči státu jsem ochoten předložit k nahlédnutí komukoliv. Tuto možnost jsem dal zájemcům již po minulé tiskovce pana Novotného, kterou zorganizoval 10.4. tohoto roku. Zvláštní, že jeho další podpásový útok vyšel skoro přesně po půl roce od toho prvního. Skoro to na mne budí dojem, že je členem nějaké sekty a někdo, nebo něco, ho vede k takovým výpadům.

Vyjádření bystřické radnice:

„Větu pana senátora, ve které jsme zmiňováni, beru jako velmi zmatečnou,protože nevím jakou ochranu bychom panu Tomáškovi poskytovali.

Zmíněný podnikatel požádal náš úřad o pronájem zdevastovaného areálu na dobu 5.let. Rada města zvážila celý záměr a protože se jí jevilo přínosné pro vyžití občanů Lanové centrum,proto bylo rozhodnuto o pronájmu za standartních podmínek.

Podnikatele jsme nelustrovali a zpočátku ani nevěděli zdali bude o nějakou dotaci žádat. Pan Tomášek nám dohodnuté nájemné uhradil,park je v provozu a využíván občany. Žádnou reklamu jsme mu neplatili. Město Bystřice neposkytlo podnikateli žádnou grantovou dotaci ani finanční úlevu.

Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem

------------------------------------------------

Čtěte také:

Senátor kritizuje Čunka kvůli dotacím.

11.10.2007 VSTUP DO DISKUSE 4
SDÍLEJ:

SERVIS

Výroba - Výroba Pomocní dělníci ve výrobě 13 500 Kč Pomocní dělníci ve výrobě pomocní dělníci ve výrobě. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 15500 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Hledáme pomocné dělníky do výroby ve strojírenské výrobě. Jednoduchá manuální práce v továrně, ruční třídění výrobků a součástí, přeprava materiálu, úklid., Požadujeme spolehlivost, pečlivost a přesnost., Nabízíme ubytování, školení a možnost růstu na pracovišti., první kontakt telefonicky PO-PÁ od 9,00 do 18,00 hodin nebo e-mailem.. Pracoviště: Pracovní agentura atlas s.r.o. - svratka, Libušina, č.p. 194, 592 02 Svratka. Informace: Radka Bergerová Vondráková, +420 731 860 188. Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Učitel základní školy 13 010 Kč Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) učitel 1. stupně ZŠ. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13010 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů., zkrácený úvazek 0,5 - 11 hod. přímé pedagogické činnosti. Pracoviště: Základní škola lavičky, okres žďár nad sázavou, 594 01 Velké Meziříčí. Informace: Magdalena Rybárová, +420 604 951 706. Výroba - Výroba Nástrojař 25 000 Kč Nástrojaři Nástrojař. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Náplň práce: Provádění kontrol, čištění, úpravy, preventivní prohlídky nástrojů, forem a přípravků,, opravy nástrojů a forem, výměny funkčních dílů nástrojů na jiný typ výroby, zodpovědnost za správnost složení nástroje dle výkresu, zodpovědnost za svěřené pracoviště, Požadavky: min.zákl. vzdělání, schopnost pracovat ve vícesměnném provozu, zkušenosti z výrobní společnosti výhodou, pečlivost, přesnost, flexibilita, První pracovní poměr bude na rok na dobu určitou, po jednom roce s možností prodloužení na dobu neurčitou., 5 týdnů dovolené, roční finanční bonus, příspěvek na stravování, bezplatné jazykové vzdělávání, příspěvek na dopravu, sportovní a kulturní akce pro zaměstnance, první kontakt telefonicky 8:00-9:00 nebo e-mailem. Pracoviště: Hettich čr k.s., Jihlavská, č.p. 2190, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Informace: Renata Bartošíková, +420 566 692 189. Vzdělávání a školství - Vzdělávání a školství Vychovatel 10 000 Kč Vychovatelé (kromě vychovatelů pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami) Vychovatel/ka ve školní družině. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Vychovatel/ka ve školní družině musí splňovat kvalifikaci podle Zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb. § 16. , Pracovní doba je od 12:00 do 16:00 hodin. , Hledáme člověka, který rád tráví s dětmi čas venku. , První kontakt telefonicky v pracovních dnech do 16 hodin nebo emailem. Pracoviště: Základní škola na radosti, Komenského, č.p. 972, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Informace: Petra Vykydalová Kupková, +420 797 726 018.

Markéta Hrubešová na 41. gastroddni na Hotelové škole Světlá ve Velkém Meziříčí.
18

Při tradičním gastrodnu vařila i Markéta Hrubešová

Na post místostarostky Velkého Meziříčí byla navržena dosavadní místostarostka Jiřina Jurdová (Meziříčské fórum). Ustavující zasedání zastupitelstva se odehraje 30. října.
2

Na post místostarostky Velkého Meziříčí byla navržena Jiřina Jurdová

Zloděj odnesl bicykl, kytaru i zesilovač

Žďár nad Sázavou – Škodu za nejméně šedesát tisíc korun má na svědomí doposud neznámý zloděj, který řádil ve žďárské ulici Okružní.

Řidič škodovky odmítl zkoušku na alkohol

Velké Meziříčí – Třiačtyřicetiletého muže z Trutnovska, který řídil osobní automobil značky Škoda, zastavili v pondělí 15. října kolem půl jedenácté večer velkomeziříčští policisté.

Mnohdy jsem kroutil hlavou nad tím, co všechno člověk dokáže, říká Marek

Pelhřimov – Na pultech knihkupectví mnozí jistě už zahlédli novou Českou knihu rekordů. O tom, jak taková publikace vlastně vznikala, co všechno v ní mohou čtenáři najít nebo, že se vlastně ne vždy musí všechno povést, promluvil Miroslav Marek, prezident pelhřimovské Agentury Dobrý den, která za tvorbou již šestého vydání této knihy stojí.

Požár lyské Kovony a hromadná nehoda v tunelu: prohlédněte si videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve dnech 15. a 16. října 2018.

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

https info

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT