Společnost si jako příklad vybral před časem senátor Novotný, aby ukázal, jak se zavedený systém státních dotací neumí bránit zkreslování fakturace soukromými subjekty.

Ministerská kontrola ale v Bystřici žádné nesrovnalosti v předložených dokumentech nenašla. Kromě členů ministerstva a statutárního zástupce firmy Zdeňka Tomáška se jí zúčastnil také soudní znalec Alois Drozd.

Podle jeho znaleckého posudku „jsou náklady vynaložené na akci adekvátní tržní ceně a jsou v obvyklé lhůtě ekonomicky návratné.“ Ukvapené závěry? „Senátor Novotný se opět ve svých ukvapených závěrech mýlil,“ uvedl Zdeněk Tomášek a dodal: „Nadále se velmi hanlivě vyjadřuje k mé osobě a k provozu Lanového parku Siesta, čímž společnost Yossarian Investments trvale obchodně velmi poškozuje.“

S tím ale senátor nesouhlasí a připomíná, že ministerstvo si při přiznání dotace neprověřilo „finanční zdraví“ firmy, tedy zda nemá dluhy. „Podle mého názoru ministerstvo kryje lumpy. Nejde mi ani tak o podnikatele Tomáška, ale o systém přidělování a zneužívání dotací,“ řekl senátor Josef Novotný s tím, že systém zneužívání dotací z ministerstva pro místní rozvoj odhalí na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Lanový park Siesta vybudovala firma Zdeňka Tomáška Yossarian Investments loni za téměř čtyři miliony korun. Dotaci získala ve výši dvaačtyřiceti procent rozpočtové částky.

Park stojí na pozemku, který firmě pronajala bystřická radnice. „Pozemek byl v neutěšeném stavu, nyní je upravený, park funguje, jsme rádi, že doplňuje nabídku služeb pro turisty. To, jestli byla dotace využita, nebo zneužita, nemohu posoudit. Kontrolu má provádět ten, kdo půjčil peníze,“ dodal Karel Pačiska, starosta Bystřice nad Pernštejnem.