Na obnovu historického parku u evangelického kostela, kde v nedávné době vzniklo navštěvované dětské hřiště, získal místní farní sbor 200 tisíc korun.

„Přes všechny kladné změny, které se v okolí kostela v minulosti odehrály, není park v dobrém stavu. Dosadby mizející zeleně probíhají nesystematicky a spíše nahodile,“ říká farář Zdeněk Šorm.

Proto má také farní sbor v plánu ošetření vzrostlých dřevin, nové výsadby stromů, keřů a trvalek.

Jiří Kocman