Teprve nedávno objekt „prohlédl" díky dvěma faktorům: organizačnímu úsilí restituenta a veřejným penězům. „Na obnovu Santiniho Panského hostince v Ostrově nad Oslavou bylo v rámci památkových programů ministerstva kultury poskytnuto v letech 2001 a 2002 z Programu záchrany architektonického dědictví 1,7 milonu korun. Pak v letech 2008 až 2012 se přispělo z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností, v tomto případě města Žďár nad Sázavou, celkem 979 tisíc korun," sdělila Deníku Hana Šnajdrová, vedoucí oddělení Odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR.

V součtu tedy stát rekonstrukci Panského hostince dotoval částkou 2 miliony a 679 tisíc korun. Z krajského webu lze vyčíst, že Kraj Vysočina postupně na Panský hostinec vyčlenil 925 tisíc korun s podmínkou spoluúčasti městyse Ostrov nad Oslavou.

Obecní samospráva podle informace Miroslavy Simetingerové, rovněž postupně, přidala dalších 537 500 korun. Shrnuto a sečteno z kapes daňových poplatníků bylo na rekonstrukci Santiniho necírkevního díla vynaloženo 4141 500 korun. Kolik k tomu přiložil sám vlastník, Tomáš Zmeškal Deníku neodpověděl.

Kdy a zda vůbec bude tři století starý hostinec sloužit svému účelu a poslání, rovněž zřejmé není. „To nejsem schopen odhadnout, ale určitě to nebude dříve než za dva roky, zatím byla opravena pouze hrubá stavba a nikoli její interiér," uvedl restituent Tomáš Zmeškal.

„Jsme všichni rádi, že se hostinec podařilo opravit, a těšíme se, že jednou snad bude opět v provozu," vyjádřila naději Dana Homolková, starostka Ostrova nad Oslavou.

Na otázku, kdy se v hospodě lidé opět občerství, však její majitel odpověděl vyhýbavě. Pivo rozhodně nepoteče dříve než za další dva roky, pokud prý, kvůli hospodářské krizi, v dohledné době vůbec.