Na památník se konala sbírka, do které přispěli tamní farníci i lidé či organizace a firmy z celé republiky i ze zahraničí. Celebrantem slavnostní mše svaté se stane brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Stavba památníku slavné křižanovské rodačky, která byla svatořečena v roce 1995, byla zahájena 1. září 2013. Kruhový památník s novou kašnou doplní bronzová socha svaté Zdislavy z dílny akademického sochaře Otmara Olivy.