Prosté, o to více působivé dílo akademického sochaře Františka Kovaříka vzdává hold hrdinné smrti ruské gardové podporučici, devatenáctileté Rufě Krasavině. A také českým odbojářům Františku Laštovičkovi a Františku Olejníkovi z Koníkova, kteří byli popraveni v Mauthausenu.

O čistotu pietního místa ležícího v nadmořské výšce okolo 780 metrů se stará samospráva Věcova. Pamětní deska připomíná, že obyvatelé zdejšího kraje partyzány v boji proti fašismu podporovali. Obecní úřad návštěvníky prosí, aby ze schránky vyndali pamětní knihu a na její stránky se podepsali.