Konkrétně se jedná o stavby v Borovnici, Herálci, Ubušíně, Chlébském, Osové a Trhonicích. Jsou to roubené venkovské domy, části statků, vodní mlýn, ale například i zámek.

Jejich společným jmenovatelem jsou popraskané zdi, padající krovy, střechy, kterými prorůstají náletové dřeviny, vyrabované nebo zničené vnitřní vybavení, v těch nejhorších případech napadení dřevokaznou houbou.

„O některé z uvedených památek už jejich majitelé nestojí, protože nemají prostředky nebo síly je opravovat. Snažíme se proto jejich zveřejněním pomoci najít nového majitele, který by dokázal nemovitost využít a tím ji zachránit,“ vysvětlil smysl seznamu ohrožených staveb památkář Zdeněk Musil.

Neúspěšně prodat asi dvousetletou maličkou dřevěnici, bývalou pazdernu, patřící k velkému statku v Borovnici, se dříve snažil i její majitel. „V pazderně se bydlelo naposledy za války a od té doby je prázdná. Příbuzný si ji chtěl trochu zvětšit, aby v ní mohl bydlet, ale památkáři to nedovolili,“ vysvětluje muž, který nechce být jmenován.

„Od státu bych sice na opravu památky mohl získat peníze, ale musel bych si další desetitisíce sehnat sám. Na to nemám ve svých letech už sílu,“ dodává majitel památky, již nečeká zrovna světlá budoucnost.

Zbylo jen torzo Podobně na tom jsou i dva venkovské domy v Herálci a Ubušíně, po každé zimě blíž svému zhroucení. „Snad by bylo řešením vyjmutí z památkového fondu,“ uvažuje starosta Herálce Lubomír Gregor.

Stejně o své nedávno koupené nemovitosti přemýšlí i Jiří Jindra, majitel vodního mlýna v Chlébském na Bystřicku. Z původní stavby je dnes už torzo. Jedna část roubenky je úplně propadlá, druhá velmi chatrná. „Vyjmutí z registru státem chráněných památek lze v případě, že už je objekt opravdu neopravitelný,“ říká památkář Musil.

Pokud se s opravami nezačne včas, čeká tento osud většinu uvedených staveb.

-----------------

Na opravy nejsou peníze

Osová - Stav budovy zámku i ostatních budov v parku (oranžerie, dům zahradníka, předzámčí, hospodářské stavení) havarijní, ačkoli jsou patrné snahy o obnovu – opravené střechy.

Trhonice - Pila vlivem dlouhodobého nevyužívání a absence údržby je zejména střecha ve špatném stavu. (kliknutím zvětšíte)

Vláda letos vyčlenila ze státního rozpočtu téměř osm set šedesát milionů korun na obnovu a údržbu českých památek. Oproti minulým letům to znamená nárůst o dvě stě šedesát milionů. Pořád to ale není dost.

Národní památkový ústav eviduje v současné době přesčtyřicet čtyři a půl tisíce nemovitých památek, z nichž šest set třicet památek nebo jejich částí je v opravdu alarmujícím stavu.

Česká republika se ale navzdory tomu může pochlubit dvanácti památkami zapsanými na seznamu UNESCO. Být památkou na seznamu znamená určitou prestiž.

Výhoda přichází i ve chvílích katastrof, kdy je o ně mnohem větší zájem ze strany těch, kdo jim chtějí pomoci. Samotná organizace UNESCO ale poskytuje finanční prostředky jen do rozvojových zemí, údržbu českých památek tedy musí platit výhradně stát, potažmo jednotlivé obce.

Výjimku tvořily pražské a českokrumlovské památky zničené povodněmi v roce 2002, kdy UNESCO s finanční pomocí neváhalo.