Mezi šestici „sirotků“ patří kříž nad židovským hřbitovem, boží muka na Karlově, na Uhřínovské ulici a v Mostištích a kapličky na Bezděkově a ve Svařenově

Aby se situace vyřešila, nechá město památky převést do svého vlastnictví. Jakmile se stanou majetkem města, mohou být zahrnuty do soupisu kulturních památek, na které je možno získat dotace z Ministerstva kultury.

Doposud město na údržbu a opravy božích muk či kapliček žádné peníze čerpat nemohlo, protože nebyly v jeho vlastnictví. „Jednali jsme s římskokatolickou farností, která se o ně bude starat. Farnost má podobných malých staveb v okolí více, mnoho z nich je na soukromých pozemcích,“ poznamenal starosta.