Vzhledem k tomu, že se obloukový most nachází u vjezdu do městské památkové zóny, vyjadřovali se k návrhu nové stavby i památkáři. Ti požadovali, aby nebyl stávající most odstraněn v celém svém rozsahu, ale pouze rekonstruován. A navrhovali i druhou variantu, podle níž by stávající mostní konstrukce mohla být odstraněna za předpokladu, že město vyhotoví její repliku.

„Replikou mostu, tedy nikoliv kopií, se rozumí opětovné vytvoření všech architektonických prvků - dosažení výšek oblouků, táhel, chodníků, zábradlí a sloupů na koncích mostu. A také zachování materiálové, proporční a barevné podstaty. Replika by připustila rozšíření vozovky a vyšší zatížitelnost,“ vysvětlila Ilona Ampapová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Město už ale má platné stavební povolení na novou mostní konstrukci. „Replika to nebude,“ poznamenala místostarostka Velkého Meziříčí Jiřina Jurdová.

Podlahy v oddělení centrální sterilizace v následujících dvou měsících projdou sanací.
Loni sterilizovali 134 228 předmětů, nyní oddělení získá nové vybavení

Most přes řeku Balinku, který v roce 1924 postavila brněnská firma Ferrobeton, lze podle památkářů považovat mimo jiné i za důležitý pramen pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb na Vysočině. „V současné době se na území kraje nacházejí již pouze tři nám známé železobetonové obloukové mosty – kromě toho ve Velkém Meziříčí jde o most v Hořepníku z roku 1911 a v Jimramově, který byl v roce 2013 nahrazen replikou,“ informovala Ilona Ampapová.

Město ale o replice mostu přes Balinku neuvažuje. Proti postupu městského úřadu se nyní postavila i občanská iniciativa Za Náměstí VM. „Rozhodli jsme se nechat zpracovat a prostřednictvím advokátní kanceláře podat podnět k vydání předběžného opatření spočívající v zákazu provést stavbu mostu, včetně odstranění stávajícího mostu, do doby ukončení přezkumného řízení krajského úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství,“ sdělil Tomáš Bílek za občanskou iniciativu Za Náměstí VM.