„Začalo se loni, teď jsou zrovna dvě okna vysazená a budou se osazovat po pouti, a pak ještě zbudou čtyři poslední,“ informovala kastelánka památky Michaela Kokojanová. Velkých oken je celkem deset, po postupném vybourávání parapetů jsou znovu zasklívána klasickou technologií plástvové vitráže s využitím originálních nosných rámů. Ty se dochovaly v dobrém stavu a ve výsledku tak bude kostel po dokončení oprav vypadat jako v době svého vzniku.

Opravy unikátního svatostánku, který zčásti zakrývá lešení, nebudou mít žádný vliv na hlavní turistickou sezonu. „Využíváme rekonstrukce k tomu, abychom návštěvníkům ukázali památku také z jiného pohledu, protože jakmile zahlédnou lešení, hned se samozřejmě ptají, co se děje. Takže vidí, jak pracují restaurátoři, do výkladu jsme zakomponovali informace o tom, co se právě restauruje, co se ještě opravovat bude a jak to nakonec všechno bude vypadat,“ popsala kastelánka.

Lidi, kteří do Žďáru přijíždějí z větší dálky, často lešení překvapí. „Pamatuji si, když byl ještě kolem kostela hřbitov, ten je teď pryč. A také je škoda, že s lešením nebudou fotky kostela vypadat tak pěkně. Ale na druhou stranu je samozřejmě dobře, že bude kostel opravený. Přijedu se určitě podívat ještě jednou, až bude všechno hotové,“ konstatoval František Vráb z Chlumce nad Cidlinou, jeden z návštěvníků památky.

Stavební úpravy poutního kostela, který ročně navštíví až třicet tisíc lidí, potrvají do příštího roku. Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II se na opravy podařilo získat 42,7 milionu korun prostřednictvím evropské dotace. Výsledkem bude obnova původního stavebně-technického stavu i architektonické podoby objektu.

Součástí rekonstrukce je i úprava někdejšího hřbitova u kostela, jehož přesun byl dokončen loni, na poutní loučku. Postupné vymístění hrobů kolem církevní památky souvisí se zapsáním kostela na seznam památek UNESCO v roce 1994, kdy přesun hrobů byl jednou z podmínek.