„Nabízeli nám celkem šedesát milionů, byl to běžný obchodní případ, nechtěli jsme tomu dělat zbytečnou publicitu, abychom to nezakřikli, ale vyjádření senátora Novotného v tisku všechno zhatilo. Teď nemáme nic a budeme čekat, jak dopadnou nejisté soudní spory, které se mohou vléct roky,“ vyjádřil se bystřický starosta Karel Pačiska.

Bystřice se soudí s firmou E.ON

Bystřice na E.ON podala žalobu, v níž napadla vytěsnění minoritních vlastníků akcií schválené valnou hromadou a jejich určenou cenu. Drobní akcionáři by totiž místo akcií za odhadní cenu více než jedenáct tisíc korun dostali pouze akcie poradenské společnosti, kterou si energetická společnost cenila na 3600 korun. K výsledku soudního řízení jsou zástupci města na rozdíl od senátora a bystřického zastupitele Josefa Novotného skeptičtí.

„Pan Novotný by tu pohledávku mohl odkoupit a pak se soudit, když si je tak jistý, že ty soudy vyhrajeme,“ poznamenal bystřický místostarosta Josef Vojta. Josef Novotný však celou věc vidí odlišně. „To, že Bystřice a okolní obce neprodají neznámému kupci soudní spor, považuji za dobrý signál pro veřejnost. Vytěsnění malých akcionářů pokládám za neústavní a v senátu jsme na něj podali stížnost k Ústavnímu soudu,“ uvedl Novotný.

Podle něj se blíží rozhodnutí soudů, které by dalo Bystřici a obcím za pravdu, a proto se objevil neznámý kupec, který za soudní spor nabídl více než čtyřnásobek nabízené ceny.

Novotný: Soud město vyhraje

„Mám podezření, že za celou transakcí stojí sama firma EO.N, která se bojí ostudy a také toho, že by na základě rozsudku soudu musela doplatit i ostatní malé akcionáře. Pokud by byla žaloba úspěšná, a o tom jsem přesvědčen, obce i ostatní malí akcionáři by museli dostat akcie zpět,“ dodal Novotný.