V lesním společenství drží osm podílů z dvaadvaceti Bystřice nad Pernštejnem, o zbytek se dělí obce Vír, Chlum-Korouhvice, Dalečín, Sulkovec, Ždánice, Koroužné a Písečné.

Loni se těžilo málo

„Pro vlastníky lesů byl kritický minulý rok, cena dřeva výrazně spadla, a proto jsme vydali příkaz málo těžit. Prováděla se jenom nutná hospodářská činnost v lese,“ uvedl předseda dozorčí rady Lesního společenství obcí a také bystřický starosta Karel Pačiska. Dodal, že ročně mohou podle těžebního plánu vytěžit deset tisíc kubíků dřevní hmoty, ale loni to bylo jen 6 800 kubíků.

Nyní však díky výkyvu v nabídce dříví Lesů ČR, které na trhu zaujímají více než padesát procent, dostali šanci i menší prodejci.„Letos už máme nasmlouván prodej těžby za celý rok, tedy na těch deset tisíc kubíků dřeva. Ceny jsou pro nás velice příznivé a navíc jsme mohli začít těžit hned začátkem roku, protože nám přálo počasí. Od počátku ledna jsme už stihli vytěžit a prodat 2 800 kubíků dřevní hmoty,“ upřesnil Karel Pačiska.

Lesní společenství obcí má jako právnická osoba lesy pronajaty od jejich vlastníků, tedy obcí. „Po problémech před pěti lety, kdy nebylo dobře nastavené účetnictví, a nájmy byly jenom na papíře, by se to letos mělo změnit. Například za minulý rok by měla Bystřice nad Pernštejnem ze svého vloženého majetku obdržet nájem zhruba 460 tisíc korun a další obce podle výměry svých lesů,“ poznamenal Karel Pačiska.

Lesní společenství obcí hospodaří se ziskem, letos bylo vykázáno sto padesát tři tisíc korun po zdanění.