„Ministerstvo zdravotnictví chystá informační leták, který by měl být veřejnosti dostupný na všech úřadech a v lékařských zařízeních v regionu,“ sdělila předsedkyně Sdružení praktických lékařů na Žďársku Irena Prudká.

V něm se lidé mimo jiné dočtou, že poplatek třicet korun neplatí při běžné návštěvě v ordinaci ti, kdo mají nejdéle měsíc staré potvrzení o finanční nouzi, nebo ti, kteří nepotřebují být vyšetřeni lékařem – například při plánovaném odběru krve a podobně.

Šedesát korun zaplatí za každý den hospitalizace pacienti nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných, ale i klienti lázní, odborných léčeben a ozdravoven. Pohotovostní ošetření bude stát devadesát korun a platit se nebude muset v případě, že pacienta odešlou z pohotovosti přímo do nemocnice.

Placené nebudou ani pravidelné preventivní kontroly těhotných žen u ženského lékaře. „Podle informací ministerstva si pacienti nebudou muset schovávat účty za ošetření. Informace o placení získá totiž pojišťovna přímo od lékařů. Když přesáhne regulační poplatek jednoho člověka pět tisíc korun za rok, měla by mu pojišťovna vzápětí přeplatek vrátit,“ uvedla Prudká.