Informovala o tom krajská radní pro školství Jana Fialová (ČSSD).

Na konci května odevzdalo takzvaný zápisový lístek 4 641 žáků, přesná čísla ale budou známá až v průběhu září, protože na některých školách ještě není uzavřeno přijímací řízení.

K zápisu do prvních tříd přišlo na Vysočině v lednu 
a únoru 5 415 předškoláků, což je asi o 300 více než loni. Skutečný počet dětí nastupujících do prvních tříd základních škol bude nakonec nižší, protože číslo zahrnuje i děti, které dostanou odklad povinné školní docházky. Například 
v minulém školním roce nakonec nastoupilo do prvních tříd pouze 4 987 prvňáků.

Změny od roku 2014

V minulém školním roce bylo na Vysočině na základních školách v běžných i speciálních třídách 41 191 žáků. Střední školy na Vysočině navštěvovalo v denním studiu 22 492 žáků.

Na počátku školního roku 2012/2013 fungovalo na Vysočině 249 základních škol, z toho jedna zřizovaná církví. Středních škol je v regionu 75. Zřizovatelem 53 z nich je Kraj Vysočina. Od začátku školního roku 2014/2015 se na Vysočině kvůli úbytku žáků sloučí 18 středních škol do osmi nových subjektů.