Již v 1999 spustili Mladí ochránci přírody projekt Zachraňme studánky. Jeho cílem není pouze zlepšování péče o zdroje vody ukrytých v lukách a lesích, ale hlavně snaha nasměrovat lidi k péči o přírodu. „Za těch deset let, co projekt běží, jsme zachránili zhruba sto sedmdesát studánek,“ sdělil koordinátor akce Michal Kulík.

Několik udržovaných zdrojů vody se vyskytuje také na Žďársku. Jedná se například o studánky Rusalka, Temnička a Voděnka poblíž Borů, o Barborku nedaleko rybníka Sykovec či Cyrilku u Radkova. Nad těmito studánkami si totiž někdo vzal patronát.

Co takový patronát vůbec znamená? „Tito lidé se zavázali, že budou o pramen pečovat, a to jak formou zvelebování okolí studánky, tak třeba i testováním vody. Odměnou jim je především dobrý pocit z viditelného výsledku,“ popsal Kulík.

Kromě toho mohou patroni pramene získat příspěvek na stavební materiál nutný k údržbě okolí a opravám nebo právě na provedení laboratorního testu. „Vodu z nejrůznějších lesních studánek sem sice někdo občas donese, ale není to nijak často – jedná se tak o dvě stě vzorků za rok. Jsou to hlavně lidé, kteří k nějakému pramenu chodí pro vodu a zajímá je, zda je vůbec v pořádku,“ sdělil Martin Klouda, laboratorní technik žďárského územního pracoviště Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě. Cena takového testu se podle něj pohybuje mezi třinácti a patnácti sty korun.

Ti, kteří nemají zájem stát se patrony nějakého vodního zdroje, ale rádi by o jeho existenci alespoň informovali ostatní, mohou využít Národního registru studánek. Do databáze tam mohou zadat lokalitu, v níž se pramen nachází a přidat například i fotografii. „Někdo, kdo bydlí poblíž, se tak může o prameni dozvědět a vzít si nad ní onen zmiňovaný patronát,“ dodal Kulík. Na Žďársku je v registru uvedeno celkem padesát jedna studánek, přičemž pod péčí konkrétního člověka jich je pouhých osm.

------------

Jak být patronem?

Pitná voda ze studánky.

Objevíte–li zdroj vody v přírodě, pokuste se zjistit jeho přesné umístění (nejlépe GPS souřadnice) a vyfoťte jej. Zkontrolujte, zda již není v Národním registru studánek (e.studánky.cz).

Není–li, doplňte ho tam. Chcete-li přírodě opravdu pomoci, převezměte nad pramenem patronát. Kontaktujte koordinátora akce na emailu cdm@smop.cz a očekávejte přihlášku, nebo si ji rovnou stáhněte na estudanky.cz.

Pak už vás čeká pravidelné, nejlépe několikaleté zvelebování pramene a jeho okolí.