Od 13 hodin vítali fryšavští hasiči okolní sbory, jejichž členové je přijeli v tento slavnostní den podpořit. O hodinu později se konal slavnostní nástup a následovaly proslovy, předávání vyznamenání a další oficiality. Třešničkou na dortu pak bylo svěcení nového vozu a sportovní zápolení v podání mladých hasičů. „Uvědomujeme si, že jsme pokračovateli tradice založené našimi předchůdci na počátku dvacátého století. Přestože se společenské podmínky v našem státě od té doby zásadně proměnily, i když se změnil i samotný stát, jeho název, zřízení i územní rozsah, smysl a cíl práce hasičů zůstává stále stejný – pomoc lidem, ochrana jejich zdraví a majetku,“ připomenul všem přítomným zástupce fryšavských hasičů Stanislav Hrdina.

Tamní hasičský sbor nepatří v regionu k těm nejstarším. Přesto i on už má svou bohatou historii. „Ve Fryšavě vznikla hasičská organizace poměrně pozdě, a to i přesto, že tehdy byla Fryšava výrazně větší, než okolní obce a hrála pro své nejbližší okolí roli určitého střediska. Důvodem byl fakt, že se Fryšaváci mezi sebou nemohli dohodnout. Jak je to poučné i v dnešní době,“ nenechal si ujít příležitost k napomenutí místních obyvatel Stanislav Hrdina. Fryšavu totiž před pár lety rozdělila na dva nesmiřitelné tábory výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod, která nakonec vyústila v soudní jednání s bývalým starostou. Dodnes v obci nejsou všechny vztahy urovnané.

Oslavu fryšavských hasičů si ovšem místní ujít nenechali. A nejen oni. Popřát k výročí jim přijeli také hasičští funkcionáři a členové z okolních sborů. Při této příležitosti byl posvěcen i nový vůz, který hasičům pomůže při plnění jejich povinností. Vozidlo mohlo být zakoupeno díky skvělé spolupráci s obcí. „V době svého vzniku měl fryšavský sbor dvacet členů, dnes jich má třiačtyřicet.

V roce 1909 měla naše obec tisíc obyvatel a dnes jich má tři sta čtyřicet. Když si tato čísla dáte dohromady, tak zjistíte, že zdejší hasičská členská základna je nesmírně silná. Hasičská organizace překonala všechny režimy a všechny nástrahy. Hasiči se scházejí v době svého volna a pomáhají obci odstranit veškeré neduhy, které život místních provázejí. Za to jim patří naše úcta,“ nechal se slyšet starosta Fryšavy pod Žákovou horou Mojmír Humlíček.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

Místní hasiči mohou být na leccos pyšní. Daří se jim nejen to, k čemu byl sbor zřízen, ale jsou i organizátory mnohých kulturních a společenských akcí. V poslední době jsou také úspěšní v hasičských kláních. „Máme skvělé družstvo. Dříve jsme se na soutěžích plácali někde na konci, dnes máme úžasnou partu, která vyhrává,“ pochválil „své“ hasiče Radek Veselský, starosta Sboru dobrovolných hasičů Fryšava pod Žákovou horou.

A sportovní klání, i když ne v podání místních hasičů, bylo i součástí oslav. Představit se přišli svěřenci vedoucího mladých hasičů z Nového Města na Moravě Jaroslava Štejdíře, který je duchovním otcem juniorské soutěže TFA - Toughest Firefighter Alive neboli Nejsilnější hasič přežije. Mladí hasiči předvedli v rámci fryšavských oslav svou zdatnost a vytrvalost, za což byli právem odměněni velkým potleskem.

Tím ale velký den fryšavských hasičů ani zdaleka nekončil. Před nimi byly ještě dvě taneční zábavy. Nejprve se svých hudebních nástrojů chopili muzikanti z Jásalky a večer pak převzala pomyslné žezlo skupina MAY DAY.