Stromy jsou tak ponechány k hnízdění ptáků a dřevorubci je nesmí pokácet. Jejich záchrana je pilotním projektem státního podniku Lesy České republiky a České společnosti ornitologické.

„Řada druhů ptáků si neumí sama vydlabat hnízdní dutinu, a je proto odkázána na doupné stromy. Týká se to například sýkorek, brhlíků, kulíšků, puštíků nebo sýce,“ vysvětlil důležitost doupných stromů jednatel pobočky v kraji Vysočina společnosti Vojtěch Kodet.

I když ornitologové vyvěšují a pravidelně čistí ptačí budky, nedokáží tím přirozeně vzniklé dutiny zcela nahradit. „Některé druhy je prostě nepřijmou,“ podotkl dále Vojtěch Kodet.

Ornitolog upozornil na to, že doupné stromy nejsou důležité jen pro opeřence. Pět označených porostů na hektar „Stromy s dutinami mají v oblibě také plši, plšíci, myšice a veverky,“ vyjmenoval.

Také některé druhy netopýrů využívají dutin stromů jako svého úkrytu nebo k přezimování.

Pokud není na konkrétním místě domluveno jinak, může být podle smlouvy podepsané ornitology s Lesy ČR označeno maximálně pět stromů na hektar lesa.

„Tato značka dává stromu naději, že může dožít vysokého věku a zůstane v lese i po svém odumření, dokud úplně nezetlí. Označené stromy nebudou pokáceny z důvodu zdravotního ani tvarového výběru v lesním porostu,“ sdělil Vojtěch Kodet.