Za přenašeče nebezpečného a vysoce patogenního viru jsou považováni především vodní ptáci, i když okruh možných přenašečů není zcela jasně vymezený. Ornitologovcé se obávají, aby lidé svůj hněv neobrátili proti všem opeřeným tvorům, jako se to už v minulosti stalo. „Bohužel je to nebezpečí skutečně reálné. V několika případech, kdy se ptačí chřipka objevila, se lidé začali ptáků bát. Vedlo to dokonce až k tomu, že shazovali ze svých staveb hnízda vlaštovek a jiřiček. Něco podobného je naprosto zbytečné, a pro některé ptačí druhy by to mohlo skončit katastrofou,“ řekl šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Podobná hysterie se snad v případě Štěpánova nad Svratkou nestrhne. Přestože hrozí, že tam lidé přijdou o své slepice, kachny, husy, krůty a další domácí ptáky, většinou k celé situaci přistupují s rozumem. „Taky mám slepice a kdyby byla likvidace nutná, musela bych se s ní smířit. Přestože je to smutné, nic jiného by mi nezbylo. Časem bych si pořídila slepice další. Horší by to asi bylo třeba pro chovatele exotického ptactva nebo holubů,“ poznamenala Marie Urbanová ze Štěpánova nad Svratkou. „Hlavně že to není přenosné na lidi, to by pak bylo daleko horší,“ dodala.

Tisková konference se starostkou městyse Štěpánov nad Svratkou Šárkou Kunčíkovou a zástupcem veterinární správy Milanem Novákem.
Další vzorky byly negativní, plošné vybíjení drůbeže se nekoná

Obávaná ptačí chřipka opravdu není pro lidi nebezpečná. I když i v tomto případě platí staré známé rčení nikdy neříkej nikdy. „Zatím byla přijata opatření po veterinární linii, přenos tohoto typu chřipkového viru na lidi dosud nebyl prokázán. Chřipkové viry jsou ovšem zrádné, mohou zmutovat,“ nechala se slyšet vedoucí epidemiologie územního pracoviště Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou Renée Mašová.

Opatření nařízená státní veterinární správou se týkají i volně žijícího ptactva. „Pokud někdo objeví volně žijícího uhynulého ptáka, musí to okamžitě nahlásit na obecní úřad. My pak provedeme to samé, jako každý jiný chovatel – umístíme jej do igelitového pytle a zkontaktujeme veterinární správu,“ potvrdila starostka městyse Šárka Kunčíková.

„Veškeří uhynulí volně žijící ptáci se budou vyšetřovat, zejména vodní drůbež. Netýká se to jen pěvců,“ doplnil její slova zástupce státní veterinární správy Milan Novák.

Tisková konference se starostkou městyse Štěpánov nad Svratkou Šárkou Kunčíkovou a zástupcem veterinární správy Milanem Novákem.
OBRAZEM: O úplné likvidaci chovů drůbeže ve Štěpánově rozhodnou ve středu