V památce UNESCO, jejíž oprava interiérů začala v roce 2002, by veškeré práce měly být hotovy do konce března.

Než dělníci demontují z chrámu na Zelená hoře lešení, bude pod klenbu vrácen dominantní symbol kostela, a to dřevěný reliéf jazyka svatého Jana Nepomuckého. Právě nalezení údajného Janova jazyka se za opata Václava Vejmluvy stalo rozhodujícím impulsem ke stavbě kostela.

Řemeslníci ve významné památce opravili kromě jiného historickou dlažbu, zrestaurovali krovy a štukovou výzdobu a zrenovovali dveře.

„Od začátku letošní turistické sezony by měl být navíc kostel na Zelené hoře osvícen také zevnitř, přes okna,“ informovala místostarostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.

Dveře žďárského kostela Nanebevzetí Panny Marie, jehož rekonstrukce odstartovala v roce 2004, budou zavřeny od poloviny dubna přibližně po tři měsíce. Poslední mše se tam uskuteční v neděli 13. dubna. „Poté se v kostele začne stavět lešení,“ řekl farář Vladimír Vojtěch Záleský.

Nedělní mše se budou konat na Zelené hoře. „A to vždy od osmi a od devíti hodin, aby se tam vešli všichni věřící,“ vysvětlil.

Ve všední dny se budou mše sloužit v areálu kláštera. „Kde přesně, zatím nevíme,“ řekl farář.

V chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterému se vrací barokní podoba, byla loni při opravách v presbytáři objevena unikátní nástěnná malba ze čtrnáctého století, která znázorňovala zakladatelský akt kláštera.

-----------------------------------------

Pohled na poutní místo.

Kostel Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u města Žďár nad Sázavou patří mezi nejvýznamnější stavby barokního stavitele Jana Santiniho.

Tento vrcholný Santiniho výtvor byl roku 1994 zařazen na seznamu světových kulturních a přírodních památek UNESCO.

Kostel byl postaven ve slohu barokní gotiky. Stavba poutního kostela probíhala v letech 1719–1722 na náklad opata zdejšího cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy. Smyslem stavby bylo především oslavit Jana Nepomuckého, jako mocného patrona a světce.

Do nedávné doby byla stavba obklopena vysokým borovým lesem, který však byl odstraněn, aby bylo na kostel tak jako původně vidět i z velké dálky.