Až do 31. prosince mohou zájemci v rámci zimních komentovaných prohlídek obdivovat, co všechno se už v interiéru i exteriéru památky zrekonstruovalo. Především okna, omítky či vnitřní výzdoba.

„Návštěvníci si mohou prohlédnout, co běžně neuvidí, například i nedávno dokončenou štukovou výzdobu v jedné ze síní,“ uvedla kastelánka kostela Michaela Kokojanová. Vzhledem ke stále probíhajícím stavebním pracím na rekonstrukci památky také při zimních prohlídkách platí sleva na vstupném, přičemž z důvodu velkého zájmu veřejnosti je doporučena předchozí rezervace.

Ilustrační foto
Na Devíti skalách si na Nový rok připijí lidé ze sedmi obcí

V příštím roce bude na první pohled nejviditelnějším počinem výměna podlahy nebo zrestaurování hlavního oltáře, ale taktéž finální úprava terénu před unikátní stavbou, kterou ročně navštíví až třicet tisíc lidí. Římskokatolické farnosti Žďár nad Sázavou II se na opravy podařilo získat 42,7 milionu korun prostřednictvím evropské dotace. Výsledkem bude právě obnova původního stavebně-technického stavu i architektonické podoby objektu.