Zhruba na jeden a půl kilometru dlouhém úseku bude nyní pouze omezen provoz z důvodů dalších úprav na této silnici. Na komunikaci je potřeba ještě vybudovat dopravní značení, odvodnění či krajnice.

Důvodem jednodenní uzavírky a současných dopravních omezení je výměna obrusné ložné vrstvy komunikace. Měnil se celý kryt vozovky a je třeba opravit také veškeré poruchy, jichž je na silnici poměrně hodně. Rekonstrukce vozovky by měla být dokončena počátkem letošního podzimu.

Jana Ševčíková