S rekonstrukcí chrámu se začalo v roce 2005 a od té doby prošel interiér kostela zásadními změnami. V letošním roce byly opravy zaměřeny především na omítky, které od posledního požáru v roce 1737 nebyly nijak zásadně rekonstruovány.

„Tam, kde to bylo jen trochu možné, jsme se snažili zachovat historické omítky, o které se postarali restaurátoři. Někde však po požárech zbyla místa, na nichž například kus římsy odpadl, takže teď musel být nahrazen,“ vysvětluje farář Vladimír Záleský.

Kostel byl totiž původně gotický, ale při Santiniho barokní přestavbě došlo k zabílení původních omítek. Na místech gotických nástěnných maleb však mastnota vytvořila puchýře, které byly patrné i přes bílý svrchní nános barvy.

Díky tomu byla nalezena také cenná freska stará několik staletí. „Už v loňském roce jsme začali s odkrýváním omítek a letos restaurátor dokončil svoji práci. V presbytáři tak lze vidět gotickou malbu, která pochází zhruba z druhé poloviny patnáctého století,“ popisuje unikátní nález koordinátor oprav František Laštovička.

Kromě zánovních omítek se kostel v areálu zámku může pochlubit také kompletně opraveným oltářem Zvěstování Panny Marie. „Rukama restaurátorů prošel mimo jiné i cenný nábytek od italského sochaře Řehoře Thényho, který tady působil. Díky fondu záchrany památek jsou restaurační práce nyní dokončeny,“ sdělil Záleský.

Letos byla na opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie vynaložena částka okolo dvou milionů korun. Šest set tisíc korun věnovalo město Žďár nad Sázavou, podílelo se ale i ministerstvo kultury a kraj Vysočina. „V letošním roce jsme také získali mimořádně hodně peněz od sponzorů a nejrůznějších drobných dárců,“ pochvaluje si Záleský.

Chrám se věřícím otevře v sobotu 19. července v šest hodin večer, kdy tam bude sloužena tradiční mše svatá. Následovat bude malá oslava s pohoštěním pro všechny, co se na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie nějakým způsobem podíleli.

Jana Ševčíková