„Komunikace už je v nevyhovujícím stavu a v plánu je i úprava šířky na šest metrů v celém jejím úseku. Stavba je rozdělená na čtyři části v celkové délce 3,6 kilometru. Podle předběžných plánů má být hotovo do konce srpna příštího roku," vyjádřil se náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Libor Joukl a sdělil, že nejnižší nabídku ve výši 23 859 tisíc korun podala pražská společnost Porr. Náklady kompletně pokryje krajský rozpočet.

Cesta spojující Dolní Rožínku se Strážkem je řadu let plná děr, navíc je poměrně úzká. „Ta silnice už opravu potřebuje jako sůl a je dobře, že ji navíc ještě rozšíří," poznamenal František Drábek z Bystřice nad Pernštejnem.

Kromě této silnice se v příštím roce dočká přestavby také komunikace II/379 u Velké Bíteše. Rekonstrukci silnice II/379 od úseku, který začíná samotou Rasovna a končí křižovatkou se silnicí III/3792, v délce zhruba dvou a půl kilometru provede společnost Eurovia CS za 55 milionů korun bez daně.

„Rekonstrukce bude spočívat v rozšíření komunikace na kategorii S 7,5. Stávající konstrukce vozovky bude vybourána, horní asfaltové vrstvy odfrézovány a vše nahrazeno novou konstrukcí," přiblížil Joukl s tím, že součástí bude i částečná přeložka silnice se stavbou nového mostu přes Bílý potok.

Pokud Kraj Vysočina i dodavatel podepíší smlouvu v nejbližším možném termínu, zahájení přípravných prací připadne na podzim a uvedení stavby do předčasného užívání do konce příštího roku. V případě této stavby se předpokládá spolufinancování pomocí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).