Mezi pátou a šestou hodinou došlo v dotčené části vozovky k osazení zákazových značek a také označení odkazujících motoristy na objízdnou trasu.

„Jedná se o poměrně velkou uzavírku, cirka 445 metrů. Co se týká časového harmonogramu, v rámci tohoto týdne je v plánu odfrézování asfaltové vrstvy komunikace. Poté bude následovat odbagrování zpevněné vrstvy a dále horní vrstvy zemního tělesa,“ sdělil stavbyvedoucí Luboš Bulíček s tím, že v rámci II. etapy rekonstrukce státní silnice bude od 13. června do 17. července částečně uzavřen i úsek od Zahrady Vysočina po odbočku na Hamry nad Sázavou.„Provoz v tomto termínu bude pro vozidla do 5 tun zachován v jednom jízdním pruhu a řízen světelnou signalizací,“ dodal Bulíček.

Objízdná trasa pro automobily nad 5 tun bude vedena přes Ždírec nad Doubravou, pro auta do pěti tun pak po místních komunikacích.„Obyvatelům rozlehlého sídliště Stalingrad bude dopravní obsluha jejich nemovitostí umožněna,“ zdůraznila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Martina Vápeníková.

Úplné zneprůjezdnění ulice Brodské nastane jenom při pokládce vrchní obrusné vrstvy, která by měla trvat dva dny a předpokládá se, že se do ní stavební firma pustí v závislosti na počasí buď 9. až 10. července, nebo 16. až 17. července.

---------

Objízdné trasy

V termínu od 17. 5. do 31. 7. 2011
pro auta do 5 tun: ulice Revoluční – Okružní horní a Okružní dolní – Kopečná; pro auta nad 5 tun: přes Přibyslav a město Ždírec nad Doubravou.

V termín od 9. do 10. 7. , nebo od 16. do 17. 7. 2011 pro auta do 5 tun: přes Hamry nad Sázavou, Sázavu, Rosičku, Matějov, Nové Veselí, Budeč, Žďár nad Sázavou; pro auta nad 5 tun: přes Přibyslav a město Ždírec nad Doubravou