„Stál jsem v roce 1993 u zrodu rychlobruslařské dráhy a věnoval jí spoustu úsilí. Teď, když jdu okolo, je mi z toho smutno. Dochází tam k nenávratné devastaci sportoviště, které podle mě navíc není adekvátně využíváno,“ řekl Josef Šafránek, dnes důchodce, kdysi však tajemník a předseda okresního výboru TJ Žďas.

Velké škody podle něj na oválu napáchala také těžká technika, jež se tam v minulosti podílela na opravách kanalizace. „Správně by totiž na dráhu auta vůbec neměla vjíždět, aby se nepoškodil její povrch. Ale teď jsou tady poutě, trhy, cirkusy – tím vším sportoviště trpí. Bylo by proto třeba dráhu opravit a určit nějaká pravidla jejího užívání, ale chybí někdo, kdo by takovou akci inicioval,“ sdělil Josef Šafránek s tím, že pak by pro známou žďárskou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou nemusel být budován areál až v Oseku.

Dráha dlouhá tři sta metrů je majetkem města, to ji propůjčuje TJ Žďas. „Oprava dráhy je spíše otázkou pro sportovce. Musela by se nejprve vytvořit nějaká koncepce, a teprve poté bychom my jako město o případné podpoře mohli začít uvažovat,“ sdělila žďárská místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Zástupci TJ Žďas ale iniciovat nyní opravy nemíní, nemají na ně totiž peníze. „Naším problémem je nedostatek financí. Byli bychom rádi, kdyby se mohla dráha opravit, ale máme spoustu dalších potřebných projektů. Kdybychom ale věděli, že nás město finančně podpoří, snad by se s tím dalo něco dělat,“ uvedla tajemnice TJ Žďas Libuše Mrázová.

Zástupci města se v současné době začali zabývat alespoň zdevastovaným drátěným oplocením dráhy. Jeho jednotlivé díly při sobě totiž drží jen za pomoci různých drátů, betonový taras se rozpadá a během letošní zimy v plotě chyběly celé díly. Vzniklými dírami si pak lidé krátili cestu. „V zimě jsem okolo chodil a nestačil se divit. Díru využívaly i starší dámy, které sotva překročily třiceticentimetrový taras,“ kroutil hlavou Josef Šafránek.

Nyní by se snad torzo oplocení mělo dočkat opravy. „Zrovna dnes jsem se tam byla podívat. Na plotě se samozřejmě podepsal zub času a také vandalismus. Je rozhodně třeba přistoupit ke generální opravě, a to jak plotu, tak tarasu a sloupků. Nový plot by měl být také pevný, aby se nedal lehce vyrazit jako ten původní. Snad se to povede ještě letos,“ sdělila včera Zvěřinová.

Podle tajemnice TJ Žďas však nové oplocení nic neřeší. „Postaví se nový plot, a vandalové ho stejně zase zničí. U blízké u-rampy se schází plno lidí, kteří z oválu dělají průchozí objekt. Dokud nevznikne nějaký řád tam, lze ničení dráhy i plotu jen těžko zabránit,“ zdůrazňuje Libuše Mrázová.