Společnost SKJ převzala staveniště a vytyčila obvod stavby. „Dále však nepokračovali a na prvním kontrolním dni sdělili, že ani pokračovat nebudou a předali písemné odstoupení od smlouvy,“ řekla Sobolová.

Odstoupení od smlouvy radnice nejprve odmítla. ,,Důvody pro odstoupení z jejich strany nejsou ve smlouvě upraveny. Město sdělilo firmě SKJ, že jejich odstoupení je neplatné a trvá tak na dokončení díla a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne doručení písemného sdělení,“ vysvětlila Sobolová. Poskytnutá náhradní lhůta marně uplynula. Firma ve stavebních pracích nepokračuje a sdělila, že pokračovat nehodlá. "Město je tak nuceno od smlouvy odstoupit z důvodu neplnění smlouvy,“ dodala Sobolová.