„Jedná se například o Základní školu a praktickou školu ve Velkém Meziříčí, kde se má uskutečnit rekonstrukce střechy a odhlučnění,“ uvedla tisková mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

V balíčku investic do pozemních staveb figuruje také projekt výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ve Velké Bíteši, kde se zahájení stavby předpokládá ve druhé polovině letošního roku. Podobně se ke stavbám výjezdových stanic záchranky schyluje také v Přibyslavi a také v Jemnici. Ve městě na Třebíčsku se nyní připravuje stavebnětechnické řešení a návrh umístění. Stavební záměr má být předložen ke schválení v nejbližší době.

Kromě zdravotnických zařízení se také čeká na přístavbu rehabilitačního pavilonu Dětského centra Jihlava, kde by se rovněž mělo stavět v druhé polovině roku. Celkové náklady na tuto skupinu akcí činí asi pětačtyřicet milionů korun.

Podobný „urychlovací balíček“ funguje také v silniční infrastruktuře, kde se má investovat přibližně 220 milionů korun. „V současné době probíhá vytipování ještě dalších potenciálních projektů, které by mohly být realizovány také v letošním roce. Konečné slovo v této otázce bude mít krajské zastupitelstvo v červnu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast majetku a silničního hospodářství Libor Joukl. Žďársko v silničním balíku investic figuruje se silnicí číslo II/360 Jimramov – Horka.