„V pondělí jsme podali žádost o změnu data zprovoznění opravovaného úseku mostu na D1 na Vysočině, a to o deset dní. Do konce týdne bychom mohli dostat z Ministerstva dopravy České republiky odpověď,“ konstatuje za zhotovitele, firmu Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, stavbyvedoucí Martin Kozel. Dodal, že vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám nevidí důvod, proč by ze strany ministerských úředníků obdrželi na svoji prosbu zamítavou reakci.

Rekonstrukce vozovky přemostění údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí začala 10. září. V rámci ní dojde k výměně asfaltového souvrství včetně izolace na nosné konstrukci, opěrách a přechodových oblastech, dále k výměně vnitřního potrubí odvodnění mostu, vnějších odvodňovacích žlabů a nové bude i zábradlí.

„Naším zájmem pochopitelně je, aby skluz byl co nejmenší. Práci máme na pět dní, dalších pět z nového termínu si dáváme k dobru,“ podotkl ještě Kozel.

Omezení provozu

Doprava na mostě Vysočina je převedena do protisměru v zúžených jízdních pruzích v režimu 1+2, respektive 2+1. Od neděle do středy jezdí motoristé ve směru na Brno v jednom jízdním pruhu, ve směru na Prahu ve dvou, zbytek týdne ve dvou jízdních pruzích na moravskou metropoli, v jednom na hlavní město.

Rychlost je v místě prací snížena na 80 kilometrů v hodině. Ve špičce se zde tvoří kolony.

Dosavadní průběh oprav mostu na D1 nad Velkým Meziříčím nezpůsobil žádné mimořádné dopravní komplikace ve městě. Ke zhuštění provozu dochází nejvíce mezi druhou a pátou hodinou odpolední, hlavně ve čtvrtek a v pátek.

„Zakázat sjíždět kamionům z D1 do města může pouze dopravní policie v případě kritického stavu. To znamená tehdy, když se na dálnici stane havárie a odstranění jejích následků bude trvat delší dobu,“ vysvětlil starosta Meziříčí Radovan Necid. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR.