Účelem úprav nejvyšší mostní konstrukce na D1 jsou práce vedoucí ke zlepšení jejího stavebně technického stavu. V rámci investiční akce tak dojde k výměně asfaltového souvrství a současně vnitřního i vnějšího systému odvodnění mostu, konkrétně vnitřního odvodňovacího potrubí a vnějších odvodňovacích žlabů.

„Opravy se budou uskutečňovat postupně po polovinách mostu. Nejdříve se zhruba na dva měsíce uzavře pro dopravu levá a poté zase pravá strana mostu,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České republiky Martina Vápeníková. Dálniční doprava by tak měla být vedena v provizorních jízdních pruzích v režimu 2 + 1, přičemž jeden pruh bude zřizován pro převáděný směr.„Podle posledních informací by se s opravou mělo začít 12. září,“ řekl starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid.Stačily by sítě

Kromě nového povrchu bude dále součástí rekonstrukce také částečná výměna ocelového zábradlí mostu, sanace opěr nebo zábradelních zídek. Co však v projektu chybí, jsou ploty, které by lidem, již se rozhodnou ukončit svůj život, zamezily skoku z vysokého mostu.

S prosbou o umístění těchto opatření na dálniční konstrukci nad údolím řeky Oslavy se na ŘSD obrátilo podle slov Necida již bývalé vedení velkomeziříčské radnice. „Bylo nám řečeno, že jde o velmi drahé opatření, na které nejsou peníze. Na jednu stranu jejich situaci chápu, na druhou je nutné si uvědomit, že je potřeba zajistit především bezpečnost lidí pod dálničním mostem,“ sdělil starosta s tím, že poslední člověk, který z mostu skočil, dopadl jen asi padesát metrů od projíždějícího auta se čtyřmi pasažéry. Jak uvedl dále, místo čtyř plotů by tak stačilo zavěsit mezi mostovky dvě sítě. „Až se v budoucnosti oficiálně setkám se zástupci ředitelství silnic a dálnic, určitě problematiku ochranných opatření opět nadnesu,“ přislíbil starosta Meziříčí Radovan Necid.