Dřeviny jsou na místě po vykácené části smrkového lesa ve směru k soustavě rybníků zvané Michovy, což navázalo na průhledy, které v lese byly vytvořeny už před pěti lety, aby díky částečnému odlesnění byla dominanta Tři Kříže na kopci Kaplisko z dálky viditelná.

Dosavadní krajinářské úpravy týkající se revitalizace a zatraktivnění oblíbené výletní lokality a jejího okolí od Michovských rybníků až k aleji Cizendorf zahrnuly některé z návrhů, jež v roce 2017 ve spolupráci na popud novoměstské radnice vypracovali studenti brněnské Mendelovy univerzity. Konečným záměrem je vznik turistického okruhu vedoucího kolem Nového Města se zachováním původního krajinného rázu oblasti v podobě květnatých luk či remízků.

Odpočinkové místo na kopci Kaplisko je nazývané Tři kříže podle křížů na vrcholu, původně dřevěných, které tam byly kdysi vztyčeny coby ochrana proti morové epidemii. V roce 1832 je nahradily kříže kamenné.