„V dubnu letošního roku došlo k dalším úpravám zahrady u Domu pokojného života v Nížkově. Tentokrát to byla výsadba ovocných stromů a keřů,“ informoval starosta Josef Vlček.

Výsadba nových stromů se uskutečnila na místě kde stála stará kůlna. Tu nechala obec zbourat. „Na místě jsme vysadili dvě třešně, jednu višeň, tři hrušně, dvě jabloně, dvě švestky a dva keře hlošiny. Do práce se opět zapojili i obyvatelé domova, kteří se také o vysazené stromy starají a zalévají je,“ dodal starosta.

Domov pokojného života zajišťuje obyvatelům obce ve stáří pečovatelskou službu. Provozovatelem je Diecézní charita Brno.